Loomio

Formadors CNV Catalunya - Comisió de funcionament: Web i xarxes socials (difusió externa)

Membres actuals d'aquesta comisió: Niels, Amalasiri, Raed

Enllaços: