Loomio

Krishantering Sverige

Ett forum för alla som jobbar med krishantering i Sverige, för utbyte av erfarenheter och en mer transparant, stödjande samarabete.

Målet är att vi ökar kompetens, trygghet och förhoppningsvis även upptäcker samsyn om en gemensam vision.