Loomio

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych - stanowisko uzgadniane

Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych.

Działamy jako lużne stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, które zgłosiły chęć pracy nad programem głównych reform ustrojowych państwa. Tam gdzie potrzebujemy osobowości prawnej posługujemy się założona w tym celu fundacją. Więcej tutaj...

Nasz cel to program realnych reform ustrojowych przygotowanych:

  • Oddolnie - to znaczy, że każdy poświeci sporo czasu na to, aby zrozumieć ukryte przed społeczeństwem patenty na pozbawianie nas suwerenności politycznej i gospodarczej.
  • Systemowo - to znaczy, że będziemy poszukiwali takich relacji pomiędzy wszystkimi składnikami, aby system państwa jako całość mógł działać inteligentnie.
  • Realnie - to znaczy dający się zrealizować w obecnych warunkach rozwoju technologii.
  • Profesjonalnie - to znaczy, że musi być doprowadzony do poziomu założeń przed legislacyjnych.

Jeśli wiele razy w historii ponosiliśmy klęski to dlatego, że u nas "zawsze książka wychodziła za późno a czyn z szybko" ( C. M. Norwid). Musimy zmienić tę złą tradycje.

To będzie długi masz, ale marsz skuteczny. Wystrzegaj się drogi na skróty...

Poziom demoralizacji i braku wiary we własne siły jest w polskim społeczeństwie porażający o czym świadczy przeprowadzona przez nas ankieta. Swą przygodę z nami powinnaś/powinieneś rozpocząć właśnie tutaj; Czy Polacy zasługują na lepszy los? Zobaczysz ile pracy przed nami.

Jak zorganizowany jest proces uzgadniania stanowisk?
1. Zagadnienie, które Cię interesuje znajdziesz w PODGRUPACH. Zakres tematyczny jest w komentarzu do podgrupy.
2. Możesz założyć podgrupę, której nie ma,
3. Możesz zaproponować alternatywne rozwiązanie tematu. Wtedy zakładasz podgrupę z identyczną nazwą i dopiskiem v.X (np Architektura Monetarna v.2). Spocznie wtedy na Tobie obowiązek pozakładania wątków dla ścieżki decyzyjnej.
4. Węzły na ścieżce decyzyjnej zapisane są w postaci WĄTKÓW dyskusji. Kolejność wątków nie jest przypadkowa i obowiązuję zasada: od ogółu do szczegółu. Aby zachować kolejność wątki są ponumerowane.
5. Wątek musi mieć jasno sprecyzowane alternatywy decyzyjne. Jeśli uważasz, że powinny być uwzględnione inne alternatywy decyzyjne możesz rozpocząć nowy wątek dodając do numeracji literkę np. (7a) RPP - kierunki rozproszenia emisji.
6. Dyskutujemy umieszczając swoje uwagi w KOMENTARZACH
7. Po wyczerpaniu dyskusji kończymy wątek REKOMENDACJĄ , którą przedstawiamy pod GŁOSOWANIE
8. Przechodzimy do kolejnego WĄTKU na ścieżce decyzyjnej

PODGRUPĘ tematyczną wybierz z prawej szpalty