Loomio

AGORA - Organisationer Gentænkt

Formålet med gruppen er at understøtte beslutningsprocesser i projektet, samt at afprøve LoomioBeta