Loomio

AreteChallenge.world

Kuinka saamme vietyä Arete hankkeen ideat käytäntöön?
1. Arete-palveluverkostoinfrastruktuurin ja ekosysteemin toteuttaminen
1.1. Arete hubi eli Arubi lähipalveluportaalit vierittävät Arete-palveluverkoston
1.2. Arubit alustaosuuskuntia, joilla mahdollisuus työllistää useita tuhansia ihmisiä kohderyhmästä
1.3. Arubi portaalit jakavat yhden yhteisen portaalirakenteen, jotta tuottaa ja kehittää Arete R&D osuuskunta. Osuuskuntaa voi liityä kaikki halukkaat osaratkaisuja tarjoavat toimijat - proto olemassa)
1.4. Arubi työryhmät 10-20 henkilöon itseomistamia, yhteisesti hallituja, joustavia työyhteisöjä lisätuloja tarvitsevile vakituiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen haluaville.
1.5 Arete palvelumalli : Arvot, Filosofia, Lähtökohta., Päämäärä ja Toimintaperiaatteet.
1.5.1 Arete ja Kaiken Kattavan Kestävän Kehityksen -kehät, 8 kpl
1.6. DARTS -palvelumuotoillaan Arete palvelun toteutusta
1.7. Arete Framework Economy:
1.8. Arete Challenge.world / eu : Arete-palvelun ekosysteemissä pelillistämisellä rahoituskanavia

1.9 TARJOLLA OLEVAT PORTAALIPALVELUT TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖTÄ (osallistamista) varten:
1.9.1. Kansalaisparlamentti.fi
1.9.2. Kansalaistiede.fi
1.9.3. Kansalaisvaikuttajat.fi
1.9.4. Arete Challenge.world / eu
1.9.5. Areteakatemia.fi
....

TUTKIMUS- JA KEHITYSPROJEKTEJA PALVELUMALLIN KAUTTA:
1. Arete kestävän kehityksen valuutta (Kryptovaluutta, joka syntyy Arete-palveun rahoittamisessa.)
2. Arete Perustulo+ malli (idean esittely. Menetelmä / mahdollisuus Arete-palvelun rahoittamiseen.)
3. Arete talous / Arete Framework Economy vs. solidaarisuus-, jakamis- yms. "talousmallit"
.....
2.0 MAHDOLLISIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA:
2.1.Asiantuntijat / Toteutus / Koulutusta ...: VTT, Aalto yo., Robin Hood -osuuskunta
2.2. Kohderyhmän toimijat : HeTy, TVY, Uutta ry....