Loomio

BitA Upravni odbor

U ovoj grupi se nalaze predstavnici/e kompanije koje su u Upravnom odboru Bit Alijanse. Grupu koristimo radi efikasnijeg komuniciranja i dodnošenje odluka, informisanja i slično.