Loomio

FE CCOO PV

Grup de discussió sobre qqüestions relatius a l'acció sindical de CCOO a l'Ensenyament al PV