Loomio

Podemos Ames - Electoral

As tarefas principais do grupo son:
- Estudar as diferentes alternativas para concorrer as eleccións municipais do 2015.
- Reunirse con outros actores políticos para escoitar propostas e transmitir a posición do círculo.
- Recoller as diferentes propostas dos grupos de traballo para elaborar o programa.
- Estudar os métodos de participación para abrir a elaboración do programa, elaboración das listas, maneira de concorrer a cidadanía.
- Realizar o ideario político do círculo coordinado có círculo promotor.