Loomio

Open Economen Kring OEK Open Economic Circle OEC

De OEK wil al doende met elkaar leren hoe ondernemend te transformeren. Vanuit een economische invalshoek ontwikkelen en ondersteunen wij burgerinitiatieven. Wij komen daartoe maandelijks bij elkaar in Gebouw One Planet op Stationsplein 16 in Amersfoort.