Loomio

ASSEMBLEA DE CAMBRILS (AdC) !!!!

"Guanyem Cambrils!" és el nom adoptat per l'Assemblea de Cambrils, per la seva candidatura a les Eleccions Municipals de maig de 2015.
A www.asembleadecambrils.org es poden trobar totes les informacions relatives a aquesta organització. Tanmateix a https://www.facebook.com/assemblea.decambrils s'hi anuncien esdeveniments associats a l'organització.
Aquest grup de Loomio es vol dedicar fonamentalment als debats interns o públics sobre la política municipal, nacional i estatal.