Loomio

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych - stanowisko uzgadniane - Ustrój Samorządowy