Loomio

2018 Census - Welcome and introductions

Nau mai haere mai ki tēnei kaupapa kōrero. E ki ai te whakatauaki 'Nāu te rourou kōrero, nāku te rourou kōrero, ka ora ai te kaupapa nei.'

Welcome to this consultation process. In the words of old 'Through your contribution, through my contribution we will achieve our purpose'