Loomio

Hoffice med barn

Den här gruppen syftar till att utforska former och strukturer för gemensamma arbetsdagar där vi samtidigt delar på ansvaret för att ta hand om våra barn. Gruppen används också för att utforska, lägga fram förslag och ta beslut kopplade till ett framtida föräldrakooperativ sammankopplat med ett kontorshotell för föräldrar och andra vuxna med relation till barnen som går på förskolan.