Loomio

RENDA GARANTIDA CIUTADANA

Uneix-te per crear un CERCLE a PODEM a CATALUNYA per fer realitat el més aviat possible una renda mínima que doni esperança i dignitat a les persones amb ingressos per sota del llindar de pobresa a Catalunya.