Loomio

TheVoiceofHvA: Vernieuwing medezeggenschap

Ontwikkelen en stap voor stap in praktijk brengen van een vorm van medezeggenschap die wérkt binnen de HvA. Dat is het doel van het project Vernieuwing medezeggenschap HvA. Meer informatie over het project kun je vinden op <>.

Deze 'Loomio' is ingericht om vanuit de omvangrijke en diverse HvA-gemeenschap input te verzamelen voor het project. Een soort online klankbordgroep dus. Essentieel voor het succes van dit project, want (mede)zeggenschap tot een succes maken, zullen we met elkaar moeten doen.

We zullen de klankbordgroep onder andere gebruiken om input te verzamelen over:
- de doelen en behoeften met betrekking tot medezeggenschap
- de onderliggende waarden / factoren achter deze doelen en behoeften
- in hoeverre de huidige inrichting en uitvoering van medezeggenschap voldoet aan de geformuleerde doelen en behoeften
- voor- en nadelen van verschillende alternatieven voor de invulling van medezeggenschap

Binnen de HvA gemeenschap onderscheiden we de volgende groepen. Voor ieder van deze groepen richten we een aparte klankbordgroep in:
- Studenten
- Docenten & onderzoekers
- Ondersteunende staf
- Leden van de medezeggenschapsorganen (actieve medezeggenschap)
- Bestuurders, decanen, directeuren en opleidingsmanagers (als zeggenschap gesprekspartner van de medezeggenschap )
- Overige spelers die een inhoudelijke of procesmatige ondersteuning bieden aan de (mede-) zeggenschap (Griffiers, HR, etc.)

Wil je meedenken? Meld je aan voor één van de klankbordgroepen!