Loomio

Coordinació SOM PALMA - Comissió Districtes i Bases

Funciones y cometido de acuerdo al reglamento organizativo aprobado por asamblea Som Palma.

Comissió de Districtes i Bases

Article 16.- La seva funció serà la de reunir-se amb:
* Associacions de veïns,
* Plataformes ciutadanes,
* Associacions esportives,
* Cercles i
* Ciutadania en general.

Recollirà les problemàtiques, les propostes i requeriments de tots els districtes i barriades del municipi, i informarà a la Comissió de Coordinació, per a què aquesta, en aplicació del programa, pugui oferir respostes oportunes.

La seva composició serà, com a mínim, de dos membres de la CC triats de la llista avalada pels Cercles i oberta a la participació
de la Ciutadania.