Loomio
Thu 1 Mar 2018 7:14PM

Gemeentelijke Openbare Commissie Constitutionele Toetsing

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 317

Onderstaande punt staat tot 16-03 open voor inspraak. Daarna zal het in de openbare vergadering worden besproken met alle binnengekomen feedback op dit punt. Wil jij invloed hebben op ons programma? Denk mee!

Op dit moment mogen (bestuurs)rechters niet toetsen of wetten en verdragen aan de Grondwet voldoen (Artikel 120 van de Grondwet). De Grondwet bevat onze grondrechten, zoals het recht op gelijke behandeling, discriminatieverbod, kiesrecht, petitierecht, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting en ons recht op privacy. Dit betekent ook dat lokaal beleid en regelgeving niet door een rechter aan de grondwet mogen worden getoetst.

De Piratenpartij Utrecht staat voor onze grondrechten. Daarom pleiten wij voor het oprichten van een Gemeentelijke Openbare Commissie Constitutionele Toetsing. Deze commissie zou moeten bestaan uit een vertegenwoordiging van burgers en juristen. Deze commissie zal lokaal beleid en regelgeving toetsen aan onze Grondwet, en behandelt alle verzoeken tot beoordeling die binnenkomen van inwoners van de gemeente Utrecht. Naast toetsing aan de grondwet zal deze commissie ook toetsen aan het Universeel Verdrag van de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Hoewel deze commissie staatsrechtelijk geen macht heeft zal deze wel bijdragen aan transparantie waar het gaat om de impact van beleid en regelgeving op onze inwoners, en zichtbaar maken hoe het bestuur van de gemeente hiermee omgaat. Onze boodschap: In Utrecht tellen mensen- en burgerrechten echt mee!.

S

Sjoerd Sat 3 Mar 2018 5:26PM

En na mezelf geïnformeerd te hebben kom ik tot de volgende mening. Een "Gemeentelijke Openbare Commissie Constitutionele Toetsing" is volgens mij geen goed idee en wel om de volgende redenen

  • Het Utrechts beleid cq regelgeving wordt gemaakt door gekozen bestuurders. Door deze te laten toetsen door een niet door de burger gekozen commissie ga je rechtstreeks in tegen de grondbeginselen van de democratie.
  • Artikel 120 zegt niets over dat lokaal beleid/regelgeving niet mag worden getoetst aan de grondwet. Alleen dat wetten niet aan de grondwet mogen worden getoetst. De raad en college in Utrecht maken geen wetten. Ben je het niet eens met lokaal beleid, dan kun je gewoon naar de rechter stappen.
  • Artikel 120 heeft het alleen over de Nederlandse grondwet. Alle wetgeving, beleid en regelgeving mag al worden getoetst aan bijvoorbeeld het internationale verdrag van de rechten van de mens of de Europese grondwet. Vind je dat een Nederlandse wet je in je Europese grondrecht aantast, dan kun je gewoon naar de rechter stappen.
  • Een commissie zal toch minimaal 3 juristen moeten hebben en ook niet de goedkoopste. 250 per uur zal geen rare schatting zijn. Plus een paar burgers en je zit met gemak op 1000 euro per uur. Toetsing aan een wet vereist veel tijd en de commissie zal ook moeten overleggen. Als we er van uit gaan dat er 4 verzoeken per jaar komen en dat elk verzoek ongeveer een maand uitzoekwerk kost en je ook nog wat regulier overleg nodig hebt zit je zo op 750 uur per jaar. A 1000 euro per uur is 750.000. En dat voor een tandenloze commissie. Dat geld is beter te besteden.