Loomio
Sun 12 Jun 2016 8:17PM

Mallisivuja ja debaattia rakenteesta

VS Ville Saarinen Public Seen by 300

Ketju sai innoituksensa Tiedonkeruu -> nettisivu/verkkolehti jne-ketjusta.

Kerätään tänne linkkejä jo valmiisiin esimerkellisiin/informatiorikkaisiin sivuihin. Voidaan sitten kopioida sieltä hyviä ja kerronnallisesti toimiva tapoja esittää vaikeitakin asioita helposti ja ymmärrettävästi. Kiinnitetään lisäksi huomiota nettisivun rakenteeseen: minimaalinen vs rönsyilevä, kampanjasivu/landing page vs kotisivu/homepage.

Täältä esimerkki landing page vs homepage eroista.

VS

Ville Saarinen Mon 13 Jun 2016 8:35AM

Eli rakenteesta ehdittiin aloittamaan hieman:


Ville Saarinen: Aika iso kysymys mun mielestä on myös se, että tehdäänkö nettisivusta ns infosivu vai kampanjasivu? Näiden kahden välillä on (mun mielestä) oleellisia rakenteellisia eroja:

Ensimmäinen pyrkii usein vaikuttamaan ihmiseen esim narratiivin kautta ja saada aikaan reaktion (poliittisesti latautunut, pyrkii tavoitteeseen, on tarpeeksi ytimekäs ja toimintaan ohjaava)
Infosivu on jollain tavalla "neutraalimpi" kokoelma tietoa, josta voi hakea haluamansa esim valikkorakenteen avulla (kun tietää jo etukäteen mitä etsii)

Vai tehdäänkö jonkinlainen risteytys kummastakin?


Laura Sarpola:
Tuo on kyllä hyvä kysymys @villburn.

Olisko jonkinlainen yhdistelmä toimiva? Jotenkin kavahdan aina kaikessa kauheen mustavalkoista rajanvetoa että "tää ei nyt kuulu tähän koska X" :smiley: ei sillä että olisit siis sellaista nyt ehdottanut, mutta tavallaan usein sellanen yhdistelmä voisi toimia. Musta se (sellanen jokseenkin politiikkamainen) kampanjointi voi tapahtua rehellisesti ja avoimesti vasta sitten, kun ihmisillä on mahdollisuus saada myös tietoa asioista.

Toisin sanoen: meillä informaatiota JA kampanjaa, joka vetoais oletettavasti parhaiten, jos sen tueksi saisi myös informaatiota. Myös mun mielestä tulevaisuutta ajatellen, verrataan nyt vaikka viime vaalien puolueiden julkaisemia ohjelmia ja seuranneita toimenpiteitä. Ihmisille tuli ihan järkytyksenä, miten asiat voidaan ilmaista aivan päinvastoin, kuin mitä oikeastaan sanottiin. Me halutaan olla avoimia heti alusta alkaen, eikö totta? (Vaikka toivottavasti kukaan ei Diemiin joutuisikaan pettymään, tietenkään!)

Toki osa oletetusta yleisöstä tarvii pelkän kampanjan hoksatakseen, onko Diem heitä varten vai ei - mutta se perustuu juuri siihen, että niillä on jo se tarvittava tieto. Tai ainakin ne uskoo että on :sweat_smile:

EU on niin monimutkainen ja siitä liikkuu niin paljon väärää tietoa, että sen infon (ja täten myös sen informoivan tekstin sekä videon/videoiden) yhdistely kampanjointiin olis ainakin henk.kohtaisen mielipiteeni mukaan aika hyvä idea.

Onko se teknisesti mahdollista, siitä mä nyt taas sitten en enää tiedä.


Katariina Pietiläinen: MJuu, mun mielessä olisi nimenomaan tuommoinen hybridi. Että tavallaan olisi sellainen infosivumeininki, mutta kuitenkin semmoinen konkreettinen vaatimus mihin ihmiset voivat osallistua kirjoittamalla vetoomuksen ja vaikka kehottaa kysymään kansanedustajansa mielipidettä asiasta tms.


VS

Ville Saarinen Mon 13 Jun 2016 8:43AM

Jos ehitte niin tsekatkaa nopeasti tää vertailu landing page vs homepage. Vaikka onkin markkinointiaiheista hööpää, niin tästä käy mun mielestä kohtuu hyvin selville perusperiaatteet siitä, miten kampanja ja infosivut eroaa toisistaan:

http://thelandingpagecourse.com/landing-page-101-intro/

VS

Ville Saarinen Mon 13 Jun 2016 8:56AM

Ja samaa rakennetta DiEM25:n kotisivuilta.

Kotisivu ei ehkä toimi ihan parhaiten,
* vähän liian kiireinen/rönsyilevä ulkoasultaan ja sitten kun siihen yhdistetään vielä valikot, niin huomio kiinnittyy vähän sinne tänne -> ei oikein löydä loogista tapaa edetä, jolloin toi yläreunan kampanjakin jää helposti huomioimatta

  • pieni moka ton valtavan slideshown kanssa, teksti ei erotu taustasta, eli sinne kuvan päälle pieni harmaasävy-filtteri, niin toimisi paremmin

  • Video puuttuu (nopea esittelyvideo voisi tarjota helpon narratiivin myös audiovisuaalisimmille tyypeille)

Mutta kampanjasivu on ihan jees:
* Käyttää valmista palvelua ja kamppisalustaa (wemove.eu)
* Tässäkin vois olla kuvan tilalla lyhyt video

VS

Ville Saarinen Mon 13 Jun 2016 9:24AM

Tässä on toisenlainen esimerkki: Parecon finlandin
* sivu on hieman modernimpi, minimalistinen ja pyrkii johdattelemaan/viekoittelemaan sisään yksinkertaisella landing pagella ja antaa tilaa visuaalisuudella
* Landing page sisältää kolme selvää vaihtoehtoa, joka ei ylikuormita ihmisen valintakykyä liikaa --> Modernissa designissa ja sisällönsuunnittelussa kohtuu tärkeä termi on (mun mielestä) Overchoice:

The phenomenon of overchoice occurs when many equivalent choices are available. [3] Making a decision becomes overwhelming due to the many potential outcomes and risks that may result from making the wrong choice. Having too many approximately equally good options is mentally draining because each option must be weighed against alternatives to select the best one. The satisfaction of choices by number of options available can be described by an inverted “U” model.[4] In this model, having no choice results in very low satisfaction. Initially more choices lead to more satisfaction, but as the number of choices increases it then peaks and people tend to feel more pressure, confusion, and potentially dissatisfaction with their choice.