Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:13PM

Actueel: Betegelen / bestraten van tuinen en wateroverlast

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 374

Betegelen / bestraten van tuinen en wateroverlast

Wateroverlast door te weinig afvoermogelijkheden van regenwater is een probleem op meer plekken in Utrecht. Een belasting op tuintegels is echter geen antwoord, bewustwoording creer je niet met belasting of beboeting. De gemeente heeft niets in jouw tuin te zoeken.

Gekozen alternatief:

Het is in het algemeen belang dat tuinen hemelwater op kunnen nemen, zowel voor de buren als voor het waterschap scheelt het veel overlast. Daarom stellen wij voor dat in de erfdienstbaarheden voor nieuwe woningen een 60% van het niet bebouwde deel van de kavel vrij gehouden moet worden voor de opvang van regenwater. Daarbij moet er een stimulans zijn voor huiseigenaren die besluiten hun tuin water, vogels en insecten vriendelijker te maken. Welke vorm deze stimulans krijgt moet goed uitgezocht worden.

S

Sebastiaan Wed 20 Dec 2017 2:27PM

De gemeente (en nog veel meer het hoogheemraadschap) heeft heel veel in jouw tuin te zoeken als deze op hun grond (erfpacht) ligt en jij de hydrologie van de ondergrond in het gevaar brengt. Maar tegeltaks is niet de juiste aanpak; het verplicht vrij van bestrating/verharding houden van een bepaald percentage van het niet bebouwde oppervlakte (staffel perceelgrootte) is dat wel. Het regent steeds meer en harder. dat kunnen we niet veranderen. Waar het water naartoe kan en gaat wel. Aangezien steenwoestijnen en kunstgras met een betonnen onderlaag steeds meer gemeengoed lijken te worden is het nu tijd voor actie en die komt van boven.