Loomio
Mon 8 Jun 2020 7:11PM

Commons Transitieplan: ENERGIE

TDG Thomas de Groot Public Seen by 5

De komende jaren zal 1 op de 10 Amsterdammers moeite krijgen met het betalen van de energierekening. De klimaatcrisis dwingt ons om onze energievoorziening radicaal anders in te richten. Maar we gaan het niet redden als we energie als handelswaar blijven zien. Wat als we energie als commons beschouwen, als gedeelde hulpbron die van ons allemaal is? Voor het Amsterdamse Commons Transitieplan dat wij met elkaar maken, is energie een van de belangrijkste thema's.

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, dat is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees de ruwe draft.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Energie en koppel je terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.

Item removed

J

Jens
Objection
Wed 17 Jun 2020 11:02AM

Ik heb bezwaar omdat het blablabla niet past binnen het plan