Loomio
Mon 8 Jun 2020 6:53PM

Commons Transitieplan: ZORG

TDG Thomas de Groot Public Seen by 4

In de vooruitstrevende, veerkrachtige en inclusieve stad van de toekomst is een cruciale rol weggelegd voor zorg, of beter gezegd: voor zorgzaamheid en de breedst-mogelijke definitie van gezondheid. Daarom vinden wij dat dit 'beleidsdomein' veel gewicht moet hebben in het Amsterdamse Commons Transitieplan dat we met elkaar schrijven.

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, die is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees het hoofdstuk Zorg.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Zorg en koppel je hier terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.