Loomio
Wed 8 Feb 2017 11:02AM

Lähidemokratia

TR Tuulia Reponen Public Seen by 400

Tässä ketjussa voitaisiin keskustella kokemuksista/ajatuksista lähidemokratiasta.


Ritva Pihlajan ja Siv Sandbergin Valtiovarainministeriölle vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan: "Alueellisia toimielimiä toimii yhteensä 63, kaikkiaan 59 kunnassa, kaikkiaan 23 eri nimikkeellä, kaikkialla Suomessa, eniten Kainuussa ja Lapissa." Lähidemokratiaa harjoittavia elimiä on siis Suomessa enemmän kuin luulinkaan, kuitenkin: "Suurinta osaa Suomessa toimivista alueellisista toimielimistä voidaan luonnehtia alueiden asukkaiden ja kunnan välisiksi keskustelufoorumeiksi. Vain 10 prosentilla on todellista päätös- ja toimivaltaa. (kursiivi lisätty) Käytäntöjä kehittämällä ja lainsäädäntöä täsmentämällä alueelliset toimintamallit voivat kuitenkin olla hyvä keino sekä kuntien että kansalaisten kannalta edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa alueensa asioihin." Lue selvitysraportti halutessasi.


Ilmeisesti Lappi ja tarkemmin ottaen Yläkemijoki on lähidemokratian pioneereja Suomessa. Siellä on päätösvaltaisia aluelautakuntia, joiden edustajat valitaan kansalaiskokouksissa. Tämän artikkelin mukaan Yläkemijoella yhdistetään suoraa demokratiaa ja edustuksellista demokratiaa. Lukaiskaa joutessanne artikkeli ja jakakaa ajatuksianne.


Mielenkiintoista ois tietää miten lähidemokratia-hanke on edennyt sitten vuoden 2012. Kuntalakia, jota ajatellen Pihlajan ja Sandbergin raportti laadittiin, uudistettiin vuonna 2015. Tunteeko joku kuntalakia kertoakseen näkyykö siinä ehdotetut lähidemokratiamallit?

RA

Risto Ala-Kaila Wed 8 Feb 2017 11:51AM

Kannatettava idea @tuuliareponen! Yritän pitää ketjua ajantasalla siitä miten täällä Turun mallissa edetään!

RA

Risto Ala-Kaila Thu 9 Feb 2017 9:59AM

Turun mallin mukainen aluetyö saatiin käyntiin pariviikkoa sitten yhteistyöillalla:

https://www.turku.fi/uutinen/2017-01-17_aluetyon-turun-malli-kayntiin-yhteistyoillalla-251

RA

Risto Ala-Kaila Thu 9 Feb 2017 10:58AM

Vau! Luin seinältä että idea leviää! Lapissa, Ylä-Kemissä ja Joensuussakin tapahtuu monenlaista mielialaa nostattavaa, vaikka juhlimiseen ei tuntisikaan olevan aihetta.

Minut on valittu tosiaankin ohjausryhmään, joka on juuri käynnistänyt Turku-mallin mukaisen aluetyön (ks. kuva liitteenä) pari viikkoa sitten yhteistyöillalla (ks. linkki edellisessä kommentissa). Ohjausryhmän on koonnut yhteistyösopimuksen kaupungin kanssa solminut Turkuseura. Koordinaattoreina toimivat aikaisemmin Eviva-hanketta pyörittänyt Katri Aarnivaara ja Turkuseuraan hankkeeseen palkattu Anna Harmava.

Ekaksi mennään 13.2. solmimaan kumppanuuspöytää Pansioon, jossa toimii Me-säätiön tukema Fingeroosin säätiön ylläpitämä Me-talo (KS. http://www.fingerroos.net/me-talo/).

RA

Risto Ala-Kaila Thu 9 Feb 2017 11:00AM

Osallistava sosiaaliturva esitys on mielenkiintoinen mahdollisuus muuttaa asenteita omaehtoisemmaksi, mutta aihe on varsin "sensitiivinen" kuten professorit ja ministerikin myöntävät! Esityksestä tarvittaisiin laajaa kansalaiskeskustelua, johon välineitä on pyrkinyt antamaan Ville-Veikko Pulkka Pro gradu -tutkielmassaan jo joulukuuss 2014:

OSALLISTAVA SOSIAALITURVA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ VAI PAKKOTYÖTÄ?
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45124/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201501201145.pdf?sequence=1

TYÖLLISTYMISEEN LÖYTYY UUSIA POLKUJA
Työtön tekisi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sopimuksen siitä, miten hän osallistuu esimerkiksi kansalaisjärjestöjen toimintaan tai opiskelisi kansalaisopistossa.
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005080049.html?utm_medium=social&utm_content=www.hs.fi&share=3b3f06b5545768c32fe2f32a329676e0&utm_source=t.co&utm_campaign=tweet-share

Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia
Selvityksen perusteella tutkijaryhmä pitää osallistumistuloa esitetyistä malleista toteuttamiskelpoisimpana osallistavan sosiaaliturvan vaihtoehtona Suomessa. Osallistumistulo korvaisi kuntouttavan työtoiminnan ja antaisi osallistujille mahdollisuuden tietyissä rajoissa valita oma tapansa osallistua.
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=17301