Loomio

De la democracia representativa a la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

I indignatcs Public Seen by 123

Cada volta més la crisis institucionalitzada per els recurrents casos de corrupció fan que el elector el poble no es veige representat en esta demócracia REPRESENTATIVA i demanen més participació en tots els assumptes que li afecten es a dir demane una DEMOCRACIA PARTICIPATICA en que el actor principal el elector sigue participep de les decions que prenen els seus representats.
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/articulo_sergio_castel_descentralizacion_p_ciudadana.pdf

M

Manu Sun 5 Apr 2015 5:17PM

Muy bueno, ya podemos empezar a implementarlo en Vinaros