Loomio
Fri 22 Feb 2013 7:59AM

Start Loomio pilot - Co-Creatie Duurzame Winst met Coöperatief Ondernemen

PVD Patrick van Deursen Public Seen by 6

Pilot:
Loomio testen als besluitvormingstool waarbij de ICSE Coöperatie actief haar Community betrekt zoals besproken tijdens de co-creatie sessie van dinsdag 19 februari 2013.

Vraagstelling:
Een coöperatie hebben we nodig voor die zaken die wij zelf als professional niet geregeld krijgen. En wat zijn die zaken dan?

Fase 1: in deze fase kan een ieder zijn mening geven en op basis van de discussie zal er toegwerkt worden naar een voorstel.
Fase 2: nadat de discussie heeft plaatsgevonden en de meningen zijn gedeeld wordt er een voorstel gedaan waarbij een ieder kan stemmen. Dit wordt dan in een grafiek vorm visueel weergegeven zodat een duidelijk totaal beeld ontstaat.
Fase 3: evaluatie pilot tijdens de volgende co-creatie meeting duurzame winst met coöperatief ondernemen.

PVD

Patrick van Deursen Fri 22 Feb 2013 3:09PM

Ik denk dat het sterk afhankelijk van de doelgroep. Als ik kijk specifiek naar ZZP-ers kijk denk ik dat er een behoefte is aan het helpen verkrijgen van leuke opdrachten en aanvulling van expertise die we zelf missen.

MS

Madelon Spoor Fri 22 Feb 2013 5:32PM

Ja Patrick,ik denk dat dat zeker een belangrijk onderdeel van veel bijeenkomsten is en zeker van Coöperatief denken en samendenken(werken)en natuurlijk ook over en weer meer opdrachten genereren. Dat vind ik ook heel normaal en detoneert naar mijn idee niet met de onderwerpen die we ter tafel brengen als het een Win-Win (denken) situatie blijft.
Ik zou dan vanuit mijn vakgebied allereerst meer van gedachten willen wisselen over hoe denken we gezamenlijk over de wel of niet duurzame menselijke kant binnen functies en bedrijven en het op die gronden motiveren van mensen in organisaties.Als je door daar gezamenlijk over te denken en filosoferen ,of dat en belangrijk deel is waar we juist in onze huidige maatschappij bij stil moeten staan en onze plaats bij in moeten nemen? Dan zou je door die Coöperatieve mening een gezamenlijk doel kunnen creëren om dat verder uit te waaieren.Is dat iets wat een interessant onderwerp zou kunnen zijn om ter discussie te stellen?

PVD

Patrick van Deursen Sun 24 Feb 2013 11:11AM

@Madelon, dat lijkt me zeker een interessant onderwerp. Veel bedrijven dienen nu verantwoording af te leggen aan aandeelhouders die slechts in beperkte mate betrokkenheid hebben bij de mensen die er werken. Finance voert de boventoon en het werkplezier van de werknemers en de bijdrage aan de maatschappij de ondertoon. Dit vraagt om een nieuwe mindset en vaak ook een nieuwe manier van organiseren. Bij een coöperatie kun je gebruik maken van het voordeel dat de aandeelhouders feitelijk de coöperatieleden zijn, Dit houdt het dicht bij de betrokken mensen.

@all

gisteren gaf Michael bij mij aan dat hij niet kon inloggen en dus nog niet kan deelnemen aan pilot. Speelt dit bij meerdere. Wie kan er al wel in loggen, graag een seintje. Als je participeert in de discussie gaan we het natuurlijk vanzelf zien,

LP

Leon Piepers Sun 24 Feb 2013 12:34PM

Inloggen lukt nog steeds prima.

CVD

Carel van der Zanden Tue 26 Feb 2013 9:45AM

Werken in teamverband geeft meer body aan de professional. Opdrachtgevers kunnen dat bijv. zien op de website, en weten zo ook dat er brede deskundigheid aanwezig is. Meer dan één professional kan bieden. En het maakt de professional minder kwetsbaar, geeft de opdrachtgever meer zekerheid bij uitval door ziekte of anderszins. Onderling kun je elkaar daarin ook steunen (broodfonds). De coöperatieve vorm kan ervoor zorgen dat gelijkgezinden op bijv. het vlak van duurzaamheid zich samenpakken om de gedeelde “droom” waar te maken. Samen sta je sterker. Bovendien geeft de coöperatie daarbij, mits democratisch georganiseerd, maximale mogelijkheid tot medezeggenschap over de te volgen koers. Ook biedt de coöperatie mogelijkheid tot werken op verschillende grondslag, als zelfstandige maar ook gedetacheerd of op payroll. Kortom: vrijheid in gebondenheid!

MJD

Michael J. Dawkins Wed 27 Feb 2013 5:40AM

De coöperatieve vorm is bedoeld om zaken te realiseren welke als eenling (groot bedrijf of zp) niet te realiseren zijn. Het zorgt voor countervailing power. Daarnaast is het not for profit wat ruimte biedt voor een meer duurzame business model en maatschappelijke bijdragen (al hoeft dit niet). Een coöperatie is een bedrijfsvorm waar afspraken in een rechtsvorm worden gegoten. Mijn mening is dat Coöperatief Ondernemen per definitie niet direct gekoppeld is met een Coöperatie. Ik geloof dat je altijd zo minimalistisch moet organiseren als mogelijk is.

PVD

Patrick van Deursen Wed 27 Feb 2013 10:17AM

Ik deel de mening dat het cooperatief ondernemen niet per defintie in een de rechtsvorm van een coöperatie gegoten hoeft te worden. Immers samen ondernemen kent vele vormen: twee bedrijven kunnen onderling afspraken maken zonder dat zij een coöperatie nodig hebben. De vraag in deze discussie spits zich toe op voor welke zaken we de coöperatie nodig hebben. Ik deel ook de mening dat je sterker kunt staan als groep richting een opdrachtgever. Zeker daar waar het gaat om grotere opdrachten waarvoor wisselende expertise nodig kan zijn. Een opdrachtgever kan het ook prettiger vinden dat er back up mogelijkheden en meer continuteit gewaarborgd kan worden. Een 1-pitter is in dat geval kwetsbaarder. Verder zie je in de praktijk ook dat bij het thema duurzame en sociale innovatie aanzienlijke uitdagingen liggen die je als individu lastig van de grond krijgt. Dus dan kun je er ook minder mee doen zeker als vaak het rendement financieel gezien er nog niet is. Je kunt op dit vlak dus ook risico's spreiden en meer impact maken door een collectief commitment. Juist dan wordt het ook sneller rendabeler.