Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:31PM

Actueel: Plicht op school in de buurt kiezen - naar WB met voorstel

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 373

Witte en zwarte scholen

In het programmadeel over radicalisering benoemen we witte en zwarte scholen als een onderliggende oorzaak van radicalisatie. Mensen dwingen om in hun eigen buurt naar school te gaan staat echter haaks op het recht op vrije schoolkeuze. Wij zijn tegen afdwingen, en voor samen oplossen.

De kwaliteit van scholen, ook waar nu veel segregatie is, is doorgaans zeer goed. Dit moeten we als gemeente zichtbaarder maken voor inwoners uit de buurt, om zo de witte vlucht te voorkomen.

Voorstel: kleuterklassen (groep 1 en 2) verplicht in de buurt, pas in groep 2 mogelijk om aan te melden voor een andere school. Zo ervaren mensen de schoolkwaliteit en krijg je minder vlucht,

S

Sebastiaan Wed 20 Dec 2017 1:28PM

Aan de andere kant zien we nu al bij een hoop scholen dat kinderen met de auto gebracht worden in plaats van lopend of op de fiets. Wanneer scholen nog verder vanaf huis gekozen mogen worden voorzie ik een nog grotere toename van verkeersstromen in schoolzones, met in het kielzog een groei van confrontaties tussen verkeer en kinderen (en hun ouders).

Overigens speelt in nieuwe wijken nog een bijkomend iets: niet in alle gevallen is er vanaf dag 1 van oplevering voldoende schoolcapaciteit in de eigen wijk (vb. ontwikkeling Merwedekanaalzone), waardoor kinderen sowieso al naar een andere locatie/wijk moeten uitwijken.