Loomio
Thu 13 Aug 2015 8:48PM

Acta 13-08-2015 (Preparando evento)

MF Manuel Freiría Public Seen by 179

Presentes:
Juan Sierto, Chus López, Manuel.
Xustifica: Diego
Ausentes: Jose Pipe e Rebeca.

Secretaria: Manuel
Modera: Sierto Juan

Revisamos e repasamos a folla de ruta creada. Nos reubicamos.

Decidimos unanimemente....

.- Creación de protocolo de elaboración de xestión e uso de ferrametnas telemáticas.
Para non cargarnos excesivamente de traballo, ilos elaborando na medida na cal aparezan situacións indesexables, marcando pautas consensuadas para que non se repitan.
Aghroa mesmo temos somente Grupo de Facebook e correo electrónico.

Creación do Regulametno da comisión de Comunicación e Redes Sociais do Círculo Vigo Sur de Podemos:
Idem

Comentamos arredor das posibilidades de traballar en Radio Piratona
A carga de traballo pode convertirse en excesiva. Faltan coñecementos. Manuel non sabe si manterá súa presencia en Podemos, que dependerá dos resultados da Asemblea Vigo de definición de obxectivos e metodoloxía de traballo. Só garantiza súa presencia ata o día 29, xa que se comprometeu. Os resultados da asemblea do día 6 definirán si mantén actividade no Partido ou non

Dinamización de Eventos
Recollemos documento recopilatorio de xestión de eventos en Redes telemáticas. Tratase de ter pautas para actuar, ou ter dúbidas, e tamén un guión previo para poder mellorar nosa actuación nelas.
Quitanse unhas impresións minis e lanzase unha impresión en PDF ó resto das participantes do grupo.

Creación de conta de Twitter
Comentase con amplitude o interese ou non da creación de unha conta de Twitter. Parece que dentro das eivas están o pouco uso que se lle está dando dentro do entorno no que nos movemos.
Comentamos que no caso de facela sería necesario dar instrucción básica e involucrar a unhas cantas persoas e tamén ó auditorio para que participase.
Como puntos notables a valorar: A retransmisión en directo do evento, a posibilidade de recoller aportacións mais aló do entorno físico, recoller interacción vía telemática e crear unha web automaticamente vía storify
A pesar das ventaxas evidentes, concluese que compre dar pasos mais pequenos e traballar cuestións mais inmediatas.

Creación de Evento en Facebook
Considerase que como ferramenta de dinamización inicialmente é preferible empregar a ferramenta Facebook e crear un evento dentro do grupo creado (Podemos Vigo Sur Ofizial) onde estamos exclusivamente membros do círculo Sur.
O obxectivo é comenzar a dinamizar o evento cos posts que Sierto Juan pon con frecuencia en Redes arredor de Sanidade e do Hospital.
Verificamos a dificultade existente para publicar no evento sin acudir á post antiguo, pero aceptámolo como solución "transitoria" para comenzar a dinamización interna do evento.
Como portada adaptase a enviada onte por google groups eliminando os ponentes por non ter constancia e creando un horario aproximado para dúas sesións de palestras -no caso de que existira aportación física de persoas de outros círculos- e un intermezzo lúdico (si fora posible facelo -Chus traballando nelo-) e incluindo a aportación final de Diego que confirmou esta tarde podería asistir con gaiteiros o cal permitiría flexibilizar na medida na cal non compriría amplificación.

Non habendo mais temas que tratar, pechase á xuntanza ás 21:45

Vindeira convocatoria Xoves 20 en Babio.

Edito: (Manuel)
As 10:50 edito o cartaz do evento , xa que recibo reproches por Galegram por ter postos horarios como definitivos, trocando a portada do evento é a súa hora que o resto do grupo considera que foron postos como definitivos, sin saber ainda si van vir outras ponentes de círculos etc.

PS: O inicio da conversa é....

Alba Guiadanes Redondo Sur
Hola chicas!!
Cual va a ser la idea de la exposicion de la mesa del intercirculo?
10:20:32 PM
Introduccion de situacion sanidad publica ( desarrollado por ponentes)
Situacion nuevo hospital ( nuestro ponente del circulo) ????? Espero respuestas Tic tac, tic tac