Loomio
Mon 8 Jun 2020 7:15PM

Commons Transitieplan: DIGITALE STAD

TDG Thomas de Groot Public Seen by 3

De digitale stad is de afgelopen jaren om ons heen opgebouwd. De komende jaren worden cruciaal: gaan we ons laten onderwerpen aan het surveillance-kapitalisme? Worden we allemaal 'gig-worker' voor een paar grote platforms? Wat heb je aan een 'smart city' zonder slimme burgers? De digitale commons bieden inspiratie voor een alternatieve visie, en daarmee is dit domein fundamenteel voor het Amsterdamse Commons Transitieplan dat we samen schrijven.

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, dat is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees de ruwe draft.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Digitale Stad en koppel je terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.