Loomio
Wed 8 Jul 2015 2:48PM

Actas Asamblea Vigo-Oeste do 6 de xullo do 2015

XR Xiao Roel Public Seen by 197

Acta da asamblea semanal do Círculo de Podemos Vigo-Oeste. 6-xullo-2015.

Orde do día:

1.- Resultado votación acta. (Loomio) 
2.- Preguntar se hai novos membros. 
3.- Areas de participación. Comentarios dos enlaces, se os houber. Resumo Semanal. 
4.- Funcións do Moderador/a e do Secretario/a 
5.- O SX, Xosé Manuel, informará, con escrito adxunto, sobre as áreas de participación a nivel local. (Quedou pendiente da reunión anterior.) 
6.- Proceso de Primarias, de cara ás Eleccións Xerais. 
7- Rogos e preguntas. 
8.- Elexir Moderador e Secretario para a seguinte reunión.
Iníciase ás 8:06.
Asisten entre 35 e 40.
Moderador Leo, actas Xiao.
Leo lé os puntos do día.

Punto 1:
lénse os resultados da votación en Loomio.

Punto 2:
Preséntanse Guillermo, Talia, Cris., Eva. Dani, David, Rubén, Miguel.
Aurelio di non entender nada nen coñecer a ninguén despois de anos.
Aurelio incorpora as súas queixas sobre o obscurantismo que pensa reina na organización no punto número 7.

Punto 3:
Nico explica o mecanismo de exposición. Os grupos de área comunicaranse con enlaces en cada círculo que son os que darán as explicaciones e informacion pertinentes á asamblea.
-De feito mandóuselle un informe ao enlace de Vigo Oeste. Ao non estar Xoana, lé Nico o informe. (Anexo I).
- Avais de candidatos: Reunión o día 8 en "La Cultural" ás 7:30 para o CC de Vigo dar avais. Pospónse o tema para o p. 6.
- Estase tratando de organizar un autobús para o Foro polo Cambio. Hai que conseguir 50 inscripcións para alugar autobús; sae a 32 euros ida e volta. Estanse a procurar aloxamentos en Madrid para una noite (días 11e 12). Prazo ata o xoves. O contacto é o teléfono de Alba Guiadanes (preguntalo a Nico). Haberá unha mesa de inscripción na asamblea do día 8 en "La Cultural".
- Reunión intercírculos para aprocura dunha sé colectiva. Ínstase a que cada persoa aporte sedes ideais en finanzas.podemosvigo. Despois de elexirmos unha, haberá crownfunding para financiala.
- Lémbrase que este domingo haberá unha actividade de formación aberta sobre Gramsci no De Catro a Catro. Falrá Manuel Anatonio Fortes, filósofo.
Chus non entende o mecanismo e contido do Foro porque van a opinar persoeiros, cando debería ser un aporte de propostas e ideas de todos, das organizacións de luita social.. Dese foro sairá a base do programa elctoral. Por que ir quen non vai opinar?
(falta o nome de quen fixo esta intervención): No tocante á sé, tería que haber un crowfunding intelectual. É importante definir o como do local. Ten que refrexar os ideais políticos de Podemos.
Protestar de que non chegan os correos orgánicos. Pídese definir o cómo do local antes que o local propriamente falando.
Nico: cada trimestre o Consello Cidadán dará contas aos círculos. Non hai obscurantinsmo senón incompetencia co CC.

Punto 4:
Mayca pide empatía co CC. Aporta por escrito intervención (Anexo II).
(falta o nome de que intervén): Máis importante debater sobre a política que sobre a organización interna. Cumpre conformar unha opinión de Podemos. Un proxecto claro.
Pepón pide paciencia ante a falta de información dadas as circunstancias de estar construíndo algo novo. Pide solidaridade co CC. Nós delegamos neles. Pero afirma non saber ben a ideoloxía de Podemos.
Telmo: de acordo con Mayca. É importante a función de secretario de actas. Porque as actas trouxeron problemas e discusións. Cumpren criterios de elaboración da acta.
Aurelio: a ver se empezamos a facer as cousas ben feitas. Cumpre falar galego. Hai que dedenvolver os temas importantes que só se falan por internet e non se enteiran os que non o usa. (Déixase o tema para o punto 7.)
Pepón pide votar un grupo de traballo de moderadores e secretarios.
Nico resume: en vez de elexir cada semana pídense grupos de tres e tres (ou 4) para que se encarguen de moderación e actas por un mes.

VOTACIÓN:.
A favor: 25
En contra: 1
Abstencións: 6
Apróbase a proposta de Mayca. Pídense voluntarios para este mes. Moderadores: Nico Tania e Juan. Secretarios: Mayca, Luís y Eva. Quedan para reunión.

Punto 5:
Expón José Manuel. Xa informou Nico, pero explica más.
Grazas e benvida ás caras novas. Explica os círculos de Vigo. Gañas e ilusións. Paciencia cos fallos. Cumpre sumar esforzoa.
O Consello Cidadán. Os dez grupos de área entrarán en contacto cos círculos para adherirse ao que sexa pertinente. Nesta semana pasarase un escrito sobre o tema. Son grupos abertos a todos os círculos para sumar. Nos correos están os teléfonos, Telegraph, WastApp, etc.
(Chus será a encargada de recoger datos ao final da asamble).

Punto 6:
Xosé Manuel: Falouse con SX Galiza e anímase a todos a se presentaren. O día oito póde quen quera presentarse aos avais e ten que especificar se quere congreso ou senado. As eleccións primarias están abertas a todos os grupos, mesmo se non son os de Podemos. Calendario (vd. calendario na Rede).

Nico: cláusula do aceptación de círculos de Podemos: 3 meses de silencio administrativo. Pero non é así. O CC para non dar lugar a problemas, pasará a asegurarse de que os candidatos queden validados, avalará o CC en presencia dos círculos. O aval é automático se cumpre os principios éticos. En caso de dúbidas, tras debate, votará o CC en público e avalarán ou non.
Xosé Manuel: no regulamento pon que cada órgano ten límites. Dos seis círculos hai catro en proceso de validación e dous que non comezaron o proceso. Isto non quita poder actuar como Podemos. Cumpre saber quen levou o proceso para que dean explicacións dos resultados a día de hoxe. No Calvario entenden que están avalados desde o 16 de Junio por silencio administrativo. Ao no ser así, onde reclamar? O Circulo de Teis ten unha resposta de Madrid e hai un problema de firmas.
Telmo: asómbrase de que non haxa listado de circulos avalados. Explica o caso de Tui. Pide que se expliquen as eleccións primarias.
Aurelio: non ve as candidaturas en chapa. Pide eleccións individuais e abertas. Hai que xuntar os sesenta. Temos que aclarar como van ser as eleccións. Os galegos temos que impoñer o noso criterio: Galicia con galegos nas xerais e nas autonómicas. Intentar mandar os mellores de aquí. Galicia ten que defenderse.
Nico: O modelo de Vista Alegre rspalda a decisión de primarias que tomaron en Madrid. Muita xente non está a favor do modelo do CC estatal. Hai un manifesto (Nico asinouno) para que se cambie o modelo. Hai que recoger 235.000 firmas (o 10%). Iglesias mantense na súa pustura.
Aurelio denuncia o centralismo que nos leva á vella política de novo. Os gallego debemos gobernarnos para prosperar. Nada de madrid.
Pablo: pretende que os secretarios de Galicia elixan os galegos para a lista de Pablo Iglesias.
Tania lembra a reunión do sábado e o cambio de impresións sobre o regulamento. Precisamos concordar a forma de presentarnos ás aelccións.
Xoán pregunta se os círculos están avalados para avalar.
Xosé Manuel: No CC non se prantexou unha liña. Que se presente quen queira. Pablo Iglesias presentará a súa lista e todo dios ten dereito a montar candidatura. Iso si, se nos últimos tempos non ten asitencia no se poderá presentar.
Emilio: O rgulamento é claro. É como é. Nós como galegos temos de ser soberanos. Non pode haber cuneros. Nación histórica debe ser respresentada por galegos. Presentémonos en masa.
Pepe Santos: Podemos é un proxecto político que prantexa cousas en economía e sanidade comúnss a todos os españois. Porque é todo igual. Serán galegos os cadiadatos. As chapas son necesarias (aínda que considera que chapa é pexorativo. Todos os españois deben ter condicións iguais en toda España.
Xiao: Maniféstase contra o trágala destas primarias e por Galicia como espazo e centro da actuación política. Fala do nosa identidade nacional e de termos os de Podemos de Galicia un camiño propio.
Nico: manifesta que está en Podemos para facer unha nova política, pero nestas primarias non se está facendo a nova política. Estámos afacéndonos ao quefacer de Pablo Iglesias pero este non é o modelo que propoñía, aínda que sexa necesario e pide dar a voz aos inscritos no partido.
Aurelio buscar os mellores. e os que nós queremos, non o que quere Madrid Hai que buscar de ir polo camiño de reivindicar o noso con escritos e manifestacións para que a xente veña máis ás asambleas.
Xosé Manuel: Pablo Iglesias está falando de grupo proprio galego. Está de acordo co lema de que a patria é a xente, e pensa que é o momento das persoas, non o dos teriitorios.
Eva: apoio a las intervencións anteriores. A situación é a que é. Hai unha ontradicion en apoiar a Podemos-Mareas, cousa que non está clara. Cré que temos que prantexar as cousas de maneira difrente. Non queda claro o da circunscripción nen o tema dos cuneros, hai que chegar á gente, pero hai que coñecela. No temos que aceptar que sexa como se está facendo agora. 11 no CC de Vigo asinaron o manifiesto. Non é negativo verse como crítico.
Leo está en contra de la lista única, pero estase a correxir. Haberá que preparar unha canle en FB para coñecerse e presentarse.
Aurelio contra Internet.
O mércores preséntase a xente.
Pepón no entiende porqué votamos estas primarias sin encontar la unidad Hay prisa pero no hay forma de voltar atrás si queremos confluír.
Xabier muy en cueiros o partido e non podemos intentar comer o mundo, O partido ten o valor máis importante é Pablo. En Vigo no Vay a xente A VOTAR. CUMPRE CONFIAR EN PI.
Aplauso a Carme Santos para que se presente (proposta de Xosé Manuel).
Poponse para a lista a Elvira Landín.

Punto 7:
Fala Aurelio. A xente da foto do sábado que explique o que acordaron e falaron. A xente queremos saber o que se dixo.
Xosé Manuel: todo está colgado en Internet. Con PI falou pouco e conta unhas anécfdotas.
Carme: pouco falou con Pablo Iglesias. Conta como o recibíu. Tivo unha primeira reunión en Coruña cos secretarios e consello galego pero non foi ninguén de Vigo, atafegados na organización do mitin. Pola tarde reuníuse con AGE es As Mareas. Pablo Iglesias fixo a proposta de Podemos guión. Logo houbo una cea sen transcendencia, almorzo con Noriega e logo viñeron para Vigo. A proposta de Pablo Iglesias é a do mítín. Anova anda coa súa idea do suxeito proprio de Galicia pero estáse a pensar a confluencia posíbel. Emocionouse Pablo Iglesias polo aforo. Explicáronle que o voto das municipais non vai ser o das xerais. Carme pide comprender o peso de Pablo Iglesias. Explica que o gran acto é o de Vigo, pero a efectos de propaganda en Vigo non houbo cambio.
Eva: alternativa aos menús escolares. Emerxencia de becados. En Ponteareas levan tuppers a casa. Coste 1500 menús 500.000 euros. Acción Pingada (goteo): hay web. Servicios Sociais dependen de Caballero. Hay que ir ao Concello protestar por escrito.
Chus: hai que ir preparados ao goteo porque os van marear. Piden que se leven os necesitados aos asistentes sociais. Hai que mandar queixas á alcaldía e pedir rexisto de entrada. Quérennos tourear no Concello.
Telmo: É moi importante a implicación con movementos sociais de Podemos e dos seus militantes. Louva Pablo Iglesias polo seu traballo e por aguantar as presións. Pon a man no lume por que a idea das primarias é de Errejón

Remata ás 22:00.

ANEXO II:

FUNCIONES DE UN MODERADOR/A

1) La reunión empieza y termina puntualmente ( 2 horas )
2) Marcar tiempos para cada punto a tratar.
3) No desviarse del tema.
4) No repetirse en las aportaciones, si se ve que alguien ya ha hablado, lo que yo pensaba y tengo turno pedido, avisar que ya no lo necesito. No intervenir muchas veces, repitiendo lo mismo
5) No generar debates por grupos. Evitar lenguajes populista y el yo-yo “ yo hice... yo dije....
esto al final, suele llevarnos a un cansancio colectivo, impaciencia, aburrimiento.... y no es efectivo.
6) Si la reunión, va bien, incluso se podrían dar turnos, por replica.
7) El moderador/a, es la persona que coordina la reunión y toma nota de quien pide la palabra
8) Queda totalmente prohibido, insultos, faltas de respeto, chillar.....etc., estamos tratando de hablar sobre un tema que nos preocupa a todos los que estamos en esta reunión y debemos dar nuestras opiniones, pero nunca llevarlo a terrenos personales.
9) Debe encargarse de colgar el ORDEN DEL DIA, tanto en el facebook, como en el Loomio, para que las personas que asisten, sepan sobre que temas se va hablar. El viernes a las 20 H, debe estar colgada en la redes.
10) Llevar un control de temas, que puede que no de tiempo a tratar, para que se traten en la siguiente reunión.

SECRETARIO/A

1) Debe contabilizar la cantidad de personas que asisten a la reunión, reflejandolo en el Acta.
2) Importante reflejar en las Actas, las propuestas y las decisiones tomadas. Figurando las votaciones del SI, NO y ABSTENCIONES.
3) Siempre que algún punto, no quede claro, se para la reunión y el moderador o las personas que proponen, deben repetir claramente, lo que debe constar en acta.
4) El acta debe ser un reflejo, de lo ocurrido, pero centrándonos en propuestas, decisiones, consensos..... no en transcribir los diálogos/debates, que se generan en algunos puntos. Y nunca, transmitir, nuestro pensamiento o opinión, sobre dicho punto. Somos totalmente imparciales, debemos reflejar, lo ocurrido en dicha reunión.
5) El acta debe ser colgada en Loomio, para someterla a votación y debe estar colgada como muy tarde el miércoles a las 20 h
6) Si alguien, dice explícitamente, que quiere que su comentario, conste en acta, debe hacerse.
7) En un acta, debe constar siempre, fecha, lugar de celebración, nombre del Moderador/a y del Secretario/a
8) Tiene que figurar el ORDEN DEL DIA

XR

Xiao Roel Wed 8 Jul 2015 2:50PM

Necesítanse os anexos I e II (o I pode que o teña eu no correo) o II ten que aportalo Mayca.

DU

Mayka Wed 8 Jul 2015 3:29PM

Xiao, te adjunto mi propuesta. El acta no puedo darla por buena, dado que creo hay que sintetizar mucho mas y no constar en acta los comentarios de unos y otros, solo las propuestas, votaciones y algo que realmente sea importante y aporte. Perdona, es mi modesta opinión.

XR

Xiao Roel Wed 8 Jul 2015 3:39PM

Puedes tener razón. Hice las actas como las he venido haciendo siempre en el sindi cato. Puedes resumirla si quieres, no tengo problema. Pero disiento de tu opinión. Sin ánimo de debate.

CN

Carlos Navares Thu 9 Jul 2015 9:43AM

Xiao,es que los hombres de letras sois como sois,efecto profesional. Creo que Mayka se apoya en una consecuencia lógica que ya se expuso en los círculos,llegando a la conclusión(por votación) de resumir lo mas importante de cada punto del OD. Aparte que si una persona proponga, (si no le importa al círculo),añadir su comentario complementario. Si algún día se cambia a ,otra forma pues ya sabes...debate,consenso,votación y adelante. Salud y saludos. . pasa buen día

XR

Xiao Roel Thu 9 Jul 2015 2:53PM

Se ao final tendes razón. Deformación profesional. Xa mandei as actas a Mayka para que meta as tesouras e faga unha acta máis aseada e breve.
Unha apertiña.

DU

Mayka Thu 9 Jul 2015 11:33PM

mañana viernes, me pongo con el acta y te la paso @xiaoroel, para que la vuelvas a colgar, si estas de acuerdo, con lo que te envie. Mañana hablaremos.

DU

Mayka Fri 10 Jul 2015 3:38PM

En principio, se cuelga el acta tal cual la redacto Xiao! Se procede a su votación. Creo propuesta. Gracias.

TP

Telmo Perez Sun 12 Jul 2015 1:38PM

@xiaoroel si fuiste ti quen di " Telmo se asombra de ...." Es que parece mentira después de todo o que temos vivido Nos xa non nos asombramos de nada Emitimos expresiones de " constatación " o de " ves o que eu pensaba " pero non de asombro A min xa non me asombra nada ..., Ruego q se retire esa frase Unha aperta

JP

Julio Pazos Mon 13 Jul 2015 3:08PM

Estoy de acuerdo y de paso os doy las gracias por ir especificando lo que se va diciendo en las reuniones, así por lo menos nos vamos haciendo una idea los que no podemos ir a menudo. Saludos y hasta pronto :)

LN

Luis Nogueiras Fri 24 Jul 2015 10:25AM

Hola! Este es el resumen de la mitad de la asamblea del 20 de Julio 2015 en 'De catro a catro'. No se como se hace y he hecho lo que he podido.