Loomio

Regels selectiecommissie

R roc Public Seen by 162
  1. De selectiecommissie wordt benoemd door de ledenraad.
  2. Leden van de selectiecommissie kunnen zich niet kandidaat stellen voor de kieslijst.
  3. Kandidaten voor de kieslijst kunnen niet actief zijn bij een politieke partij die meedoet aan dezelfde verkiezingen.
  4. Kandidaten voor de kieslijst moeten lid zijn of van plan zijn lid te worden van de Piratenpartij.
  5. De selectiecommissie brengt een advies uit aan de ledenraad, die dit (eventueel gewijzigd) voorlegt aan een ALV.
  6. Kandidaten kunnen in beroep gaan tegen dit advies bij de ledenraad.
  7. Kandidaten voor de kieslijst kunnen niet in de ledenraad meebeslissen over de kieslijst of een beroepsprocedure (het quorum verandert naar 50%+1 van de overgebleven ledenraad).
  8. Alle stukken van kandidaten, conversaties met kandidaten en stukken over een enkele kandidaat zijn vertrouwelijk.
  9. Indien de commissie het nodig acht voor verweer tegen een bezwaar van een kandidaat, dan mag de commissie wel gebruik maken van stukken en conversaties van deze kandidaat. Ook als het bezwaar openbaar is.
  10. Overige stukken zijn na afloop van de gehele procedure in principe openbaar, en moeten op redelijke wijze beschikbaar worden gemaakt.