Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:27PM

Actueel: Erfpacht - Naar WB

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 373

Erfpacht

De erfpacht is een middeleeuwse constructie die niets bijdraagt aan de zelfstandigheid van onze inwoners. In een keer afschaffen is financieel en praktisch niet haalbaar, maar dit systeem moet verdwijnen. Daarom is Piratenpartij Utrecht voor afschaffing van erfpacht bij verkoop van een woning. Verkoopt iemand zijn of haar woning, dan koopt de nieuwe eigenaar in een keer zowel het huis van de vorige eigenaar als de grond van de gemeente.

In hoeverre kan (bijv. bij energietransitie) gemeente meer of minder als het gaat om aanpassingen doen in bijvoorbeeld het energienet? Heeft erfpachter minder rechten?

S

Sebastiaan Wed 20 Dec 2017 3:35PM

Indien afschaffing, dan inderdaad bij verkoop van een woning. Aan de andere kant is onttrekken van grond aan de gemeenschap door deze in privaat eigendom te geven niet per se zinvol in het grotere plaatje. Wat heeft de eigenaar van de grond er aan als het hem onmogelijk gemaakt wordt hier een vrije bestemming aan te geven? En wat heeft de gemeenschap aan het feit dat een kavel in particulier eigendom is?