Loomio
Thu 25 Oct 2018 10:36AM

Nimeäminen: Open Knowledge Finlandin edustaja Kansalliskirjaston digitaalisten ihmistieteitten neuvottelukuntaan

TR Teemu Ropponen Public Seen by 206

Kansalliskirjaston tavoitteena on perustaa digitaalisten ihmistieteiden neuvottelukunta tukemaan työtämme digitoinnissa, data-aineistojen avaamisessa tutkimuskäyttöön ja digitaalisten ihmistieteitten tutkimuksen palvelujen tuottamisessa. Päätöksen neuvottelukunnan perustamisesta ja siihen nimitettävistä jäsenistä tekee Kansalliskirjaston johtokunta 9.11. pidettävässä kokouksessa. Toivoisin, että Open Knowledge Finland haluaisi nimetä neuvottelukuntaan edustajansa ja ilmoittaisi 7.11. mennessä henkilön, jota voimme esittää johtokunnalle digitaalisten ihmistieteiden neuvottelukunnan jäseneksi. Ehdokkaan yhteystiedot voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Taustaa neuvottelukunnan perustamiselle

Kansalliskirjaston tehtävä on turvata kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön säilyminen ja sen saatavuus yhteiskunnassa. Kansalliskirjasto välittää ja tuottaa tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle sekä kehittää palveluja yhteistyössä tietoyhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kansalliskirjasto digitoi pääasiassa suomalaisia julkaisuja perusrahoituksellaan ja osin myös ulkopuolisella rahoituksella.

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Digitaalisten aineistojen käyttö on monia eri tahoja yhteen sitova prosessi. Yhtäällä aineistojen käyttöön vaikuttavat tutkimusrahoittajien asettamat avoimen tieteen vaatimukset, jotka koskevat muun muassa datan tallentamista ja sen jatkokäyttöä. Toisaalla aineistojen tuottamista, tallentamista, jakamista ja datan hyödyntämistä ohjaa lainsäädäntö. Tekijänoikeudet ja niistä sopiminen luo kaikille toimijoille omat reunaehtonsa. Lisäksi data- ja tutkimuspalveluita tarjoavien toimijoiden tekniset ratkaisut muodostavat monimuotoisen verkoston, missä datan ja tutkijan odotetaan liikkuvan esteettä.

Neuvottelukunnan tehtävä ja käytännöt

Eri toimijoiden välistä yhteistä keskustelua tarvitaan ja siksi haemme digitaalisten aineistojen neuvottelukuntaan jäseniä keskustelemaan digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskentän ja datapalveluja tarjoavien organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata Kansalliskirjaston digitaalisten ihmistieteiden politiikan integroitumista tutkimuksen avoimen tieteen ja tutkimuksen tarpeisiin ja avoimen tieteen perusteisiin, toimia digitaalisten aineistojen ja siitä tehdyn datan käytettävyyden puolestapuhujana ja seurata ajankohtaisia tutkimuskentän ilmiöitä hyödyntäen niitä tutkimuskentällä sekä kehittää yhteistyötä osallistujayhteisöjen kesken ja muualla yhteiskunnassa.

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Kansalliskirjaston kutsusta. Nyt perustettavan neuvottelukunnan jäsenet ovat mukana kuluvan strategiakauden loppuun, eli vuosina 2019–2020, jonka jälkeen se jatkaa muiden neuvottelukuntien tavoin nelivuotisena vuodesta 2021 alkaen.

TR

Poll Created Thu 25 Oct 2018 10:38AM

Nimetään Leo Lahti OKFI:n edustajaksi Kansalliskirjaston digitaalisten ihmistieteitten neuvottelukuntaan Closed Thu 1 Nov 2018 11:02AM

Outcome
by Teemu Ropponen Thu 1 Nov 2018 11:07AM

Nimetään Leo Lahti OKFI:n edustajaksi Kansalliskirjaston digitaalisten ihmistieteitten neuvottelukuntaan. Kiitos!

Leo Lahti on ilmoittanut halukkuudestaan ja hänen valintaansa on myös tuettu usean OKFI-corelaisen toimesta.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 8 TT SÅ RP AS EKK O KH DU
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 32 JP TT MK OK AJP JK JN OKF SM RM IP TR MH L LS KA EH AK MS JPE

8 of 40 people have participated (20%)