Loomio
Wed 30 Nov 2016 9:59AM

Donation.html kääntäminen

KP Katariina Pietiläinen Public Seen by 333

Tää pyydettiin kääntämään. Ei oo iso homma. Tuulia sano et se ei pääse näkemään tätä Crowdinissa, mutta mulle kyllä näkyy. Heitän tekstin anyway tähän. Jos et pääse suoraa Crowdiniin laittamaan, niin mä voin siirrellä niitä sinne sit.

Europe is our common home. It’s time to take it back.

DiEM25 is a pan-European, cross-border movement with a simple yet radical goal: to democratise the EU before it disintegrates.

The EU was an exceptional achievement, but it’s going off the rails.

Brexit.

Austerity. Growing inequality. Bailed-out bankers. A culture of surveillance. A shameful policy on refugees. Technocrats taking sweeping decisions, accountable to no-one... The EU is collapsing, giving rise to a nationalism, extremism and racism we haven’t seen since the 1930s.
The establishment says there is no alternative.

We say there is.
We’re fighting for a Europe where sovereign peoples can freely realise their dreams in a collective, open space.

To reclaim our common home – not by rejecting the EU, but by democratising it. And we aim to do this by 2025.
How?

By:
Developing a real alternative in the form of our Progressive Agenda for Europe, a realistic, achievable political programme with the proposals needed to put the EU back on track.
Revitalising progressive politics by holding assemblies and town hall meetings across Europe to elevate the debate on our future, uniting millions of Europeans democrats behind our struggle, and endorsing progressive leaders to make our Agenda a reality.
Confronting the establishment directly by running targeted campaigns on issues like transparency, refugees and migration, and a sustainable Europe.
Growing a movement of activists and grassroots organisers who will help galvanise local communities, recast our Union from the bottom-up to adhere to humanist ideals, and put political decision-making back where it belongs: with the people.
Our movement depends exclusively on your donations.

We receive no public funds or government grants of any kind.

Our goal to democratise the EU is urgent.

Make a contribution to DiEM25 today and support our pan-European struggle to reclaim our common home!

Everyone who makes a monthly recurring contribution of €20 or more will receive a DiEM25 lapel pin (designed by Brian Eno).
Other
Your email:
Next >>

TR

Tuulia Reponen Fri 2 Dec 2016 5:05PM

Rupesin kääntämään tätä. Heads up, ettei tuu päällekkäistä työtä. :)

TR

Tuulia Reponen Fri 2 Dec 2016 6:46PM

Donation.html

Suomeksi:

Eurooppa on meidän yhteinen kotimme. On aika ottaa se takaisin.

DiEM25 on yleiseurooppalainen, rajat ylittävä liike, jolla on yksinkertainen, mutta radikaali tavoite: demokratisoida EU ennen kuin se hajoaa.

EU oli ainutlaatuinen saavutus, mutta nyt se on joutunut rappiolle.
Brexit.

Leikkauspolitiikka. Kasvava epätasa-arvo. Pelastetut pankkiirit. Tarkkailun kulttuuri. Häpeällinen pakolaispolitiikka. Teknokraatit, jotka tekevät kauaskantoisia päätöksiä olematta kenellekään vastuussa… EU on romahtamassa aiheuttaen nationalismin, ekstremismin ja rasismin kukoistuksen, jollaista emme ole nähneet sitten 1930-luvun.

Valtaapitävät väittävät, ettei vaihtoehtoja ole.

Me sanomme, että on.

Me taistelemme sellaisen Euroopan puolesta, jossa suvereenit kansat saavat vapaasti toteuttaa unelmiaan yhteisessä, avoimessa tilassa.

Lunastaaksemme yhteisen kotimme takaisin - ei EU:ta hylkäämällä - meidän on demokratisoitava se. Aiomme tehdä tämän vuoteen 2025 mennessä.

Miten?

Kehittämällä todellisen vaihtoehdon progressiivisen eurooppalaisen agendan muodossa, joka sisältää tarpeelliset ehdotukset EU:n saamiseksi jälleen raiteilleen ja on samalla realistinen sekä toteutettavissa oleva.

Elvyttämällä edistyksellisen politiikan järjestämällä yleiskokouksia ja tapaamisia kunnantaloissa ympäri Euroopan tulevaisuuttamme koskevan keskustelun nostamiseksi, miljoonien eurooppalaisten demokraattien yhdistämiseksi kamppailumme taakse sekä kannattamalla edistyksellisiä johtajia, jotka pistävät agendamme toteen.

Haastamalla suoraan valtaapitävät järjestämällä kohdistettuja kampanjoita eri asioiden kuten läpinäkyvyyden, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuton sekä kestävän Euroopan hyväksi.

Kasvattamalla joukkoliikkeen aktivisteista ja ruohonjuuritason toimijoista, jotka auttavat paikallisten yhteisöjen sähköistämisessä, unionin, joka kunnioittaa humanistisia hyveitä, alhaalta ylöspäin uudelleen valamisessa ja poliittisen päätöksenteon palauttamisessa sinne minne se kuuluu: ihmisille.

Liikkeemme on täysin riippuvainen lahjoituksistanne.

Me emme saa minkäänlaista julkista rahoitusta tai valtiontukea.

Tavoitteemme demokratisoida EU on kiireellinen.

Lahjoita tänään DiEM25:lle ja tue yleiseurooppalaista kamppailuamme yhteisen kotimme lunastamiseksi!

Jokainen kuukausilahjoittaja, joka lahjoittaa 20 e/kk tai enemmän, saa Brian Enon suunnitteleman DiEM25 rintamerkin.

Muu
Sähköpostisi:
Seuraava >>

TR

Tuulia Reponen Fri 2 Dec 2016 6:51PM

Mitä mieltä olette käännöksestä? Kääntäisittekö jotain toisin?

Näitä kohtia mietin eniten:

  • town hall meetings = tapaamisia kunnantaloissa (kuulostaa jännältä paikalta tavata diemiläisiä Suomessa, varmaan yleisempää muulla?)

  • reclaim our common home = lunastaa yhteinen koti

TR

Tuulia Reponen Sun 4 Dec 2016 3:21PM

Laitoin Google Docsin eteenpäin.