Loomio

CODI ÈTIC DE CONVIVÈNCIA (LLEGIR ABANS DE COMENÇAR)

JDL Jordi de la Cruz Public Seen by 13

I - CREAR UN PERFIL PÚBLIC AMB FOTO, PER SABER A QUI ENS DIRIGIM.

II - PRESENTACIÓ PER PART DEL PARTICIPANTS.

III - ÚS D’UN VOCABULARI CORRECTE, RESPECTUÓS I INCLUSIU A PODER SER, EVITANT L’ÚS DE PARAULES MAL SONANTS O VEXATÒRIES.

IV - RESPECTAR LES IDEES DELS ALTRES, QUALSEVOL IDEA TE CABUDA I SEMPRE S’HA DE RESPONDRE DES DEL RESPECTE I LA TOLERÀNCIA.

V - ELS RESULTATS S’AVALEN PER CONSENSOS EN LA MESSURA DE LO POSIBLE, NO PER MAJORIES.