Loomio
Wed 7 Mar 2018 12:24PM

Opinievraag: Zijn zwarte / witte scholen een probleem?

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 342

In aanvulling op het formuleren van standpunten horen we hier ook graag wat er leeft. Wat is jouw mening over witte/zwarte scholen en weet jij een eventuele oplossing? Zou bijvoorbeeld verplichten de eerste 2 jaar naar de dichtstbijzijnde school te gaan voordat je echt vrije schoolkeuze hebt kunnen helpen?

S

Sjoerd Wed 7 Mar 2018 12:54PM

Verplichten of dwang is volgens mij nooit een oplossing. Pak de reden aan waarom mensen expliciet kiezen voor een witte of zwarte school en ga niet aan symptoombestrijding doen.

L

Lnnnnnnn Wed 7 Mar 2018 5:35PM

TL;DR: Welk probleem wil je oplossen?

Tijdens de TK2017 verkiezingen zei de Piratenpartij: "Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben." Die gedachte strookt niet met jullie voorstel van verplichte schoolkeuze.

Ik denk dat het bestaan van zwarte/witte scholen een gevolg is van een aantal oorzaken. Ik ben het met Sjoerd eens dat je deze oorzaken moet aanpakken, zodat daarna ook het 'probleem' van zwarte/witte scholen zal verminderen. Ik heb probleem tussen aanhalingstekens gezet, omdat er wordt gevraagd naar 'een oplossing' zonder dat duidelijk wordt gemaakt welke problemen er rond dit onderwerp leven in de ogen van de Piratenpartij.

Welke problemen zien jullie precies? Problemen zouden van alles kunnen zijn:
- Kwaliteit van zwarte scholen zijn lager doordat goede leraren witte scholen verkiezen boven zwarte scholen
- Leerlingen op zwarte scholen maken minder kans om goed te slagen in de samenleving
- Meer verdeeldheid/xenofobie onder burgers binnen dezelfde wijk, omdat er minder intercultureel contact is via het schoolplein
- Lagere resultaten op eindtoetsen doordat zwarte scholen vaker te maken hebben met taalachterstanden etc.

Ik denk dat je eerst moet bepalen wat je precies problematisch vindt aan zwarte/witte scholen. Een scherpe probleemstelling leidt tot heel verschillende oplossingen (bijvoorbeeld strengere controle door onderwijsinspectie, of extra begeleiden van kinderen op zwarte scholen, of aantrekkelijker maken voor leraren om daar les te geven, of aansturen op een betere verdeling van rijk/arm binnen een wijk, etc.).