Loomio
Wed 19 Nov 2014 9:16AM

Acta Assemblea Oberta de Cambrils del dia 15/11

PC Podem Cambrils Public Seen by 53

L'Assemblea de Cambrils és una iniciativa ciutadana que que vol sumar les forces d'organitzacions polítiques ja existents, a més de moviments socials i altres col·lectius, amb l'objectiu de presentar-se a les eleccions municipals de 2015.

A la nostra propera assemblea, del dia 21 de novembre, decidirem si volem unir-nos a aquesta iniciativa.

Per això és important que ens llegim aquest document.

PC

Podem Cambrils Wed 19 Nov 2014 9:20AM

REUNIÓ ASSEMBLEA DE CAMBRILS

LLOC: Sala d’actes Casal de la Gent Gran

DATA: 15 de novembre de 2014

HORA D’INICI: 11:00
HORA D’ACABAMENT: 14:00

Assistents:
Uns 25 assistents (si vaig comptar malament)

S’excusen:
Montse, Albert P. i Toni.

ORDRE DEL DIA

 1. Presentació de l’acte.
 2. Explicació trajectòria de l’AdC.
 3. Presentació dels eixos i compromís electoral. Treball en grups sobre aquests eixos i desenvolupar-los.
 4. Cloenda.
 5. Model de campanya i metodologia. Pluja de propostes en grup.
 6. Exposició dels punts debatuts a cada grup i les conclusions.
 7. Explicació del procediment per a l’elecció de candidats.

Desenvolupament de la reunió:

 1. PRESENTACIÓ DE L’ACTE.
  En Pere va fer de mestre de cerimònies.

 2. TRAJECTÒRIA DE L’AdC.
  En Gorka va explicar una mica la història i la trajectòria de l’assemblea. I en Joan Carles va fer una miqueta de presentació de la pàgina de l’OCM.

 3. PRESENTACIÓ DELS EIXOS I COMPROMÍS ELECTORAL:
  L’Ivan va fer la presentació de l’eix: qualitat democràtica.
  La Rosa va presentar l’eix: Ciutat inclusiva
  En Toni va parlar sobre l’eix: Educació, cultura, esport; i va afegir al títol de l’eix, molt encertadament, “i ciutadania”.
  Per últim la Montse va presentar l’últim eix treballat: Nova economia i desenvolupament sostenible.

 4. XERRADA A CÀRREC DE FÈLIX ALONSO, ALCALDE D’ALTAFULLA:
  Per motius d’agenda es va tenir que avançar la xerrada de cloenda i es va fer abans de la presentació de l’últim eix. Va parlar obre com governar i com guanyar les eleccions. Va deixar palesa la importància de connectar amb la ciutadania, de que es sentin identificats. També va comentar que la tasca a realitzar a l’ajuntament és laboriosa, si es fa amb compromís, però alhora molt gratificant. També va insistir en la necessitat de tenir clar què és el que la població vol realment, no el que es creu que vol o es creu que necessita.
  En acabat la xerrada i la posterior presentació de l’últim punt, es va fer una pausa d’uns 20 minuts.

 5. EXPOSICIÓ DELS PUNTS DEBATUTS A CADA GRUP I LES CONCLUSIONS. (20 minuts)
  En tornar de la pausa es va creure convenient, per agilitzar l’assemblea, de fer una rotllana i realitzar les intervencions a títol individual i debatre-les entre tots. El debat va consistir en dos parts: la primera es van exposar reflexions sobre els eixos i la intervenció de Fèlix Alonso; la segona sobre l’elecció de candidats. Les conclusions extretes a partir de les intervencions dels diferents assistents són les següents:

REFLEXIONS SOBRE ELS EIXOS I LA INTERVENCIÓ DE FÈLIX ALONSO:

Es necessari la participació, fer partícips a tota la ciutadania en la presa de decisions. Per arribar a això hem de canviar la metodologia, la forma de fer política.
S’ha de tenir en compte un factor molt important característic de Cambrils: Cambrils té 7 nuclis de població que interactuen i es relacionen poc entre ells, s’hauria de fomentar i treballar la cohesió, l’apropament i trencar amb les velles lluites entre els Barris del Port i la Vila i la desconnexió dels barris perifèrics. S’hauria de treballar per a que tots els Cambrils tinguem un sentiment unitari de Cambrils, que es vegi com un conjunt i llimar les diferències que els separa. Hem d’aconseguir construir una candidatura que inclogui tots els barris, pot ser partint de les escoles. Hem de construir un nou Cambrils.
Per connectar amb la ciutadania hem de ser senzills. El previ de la participació ciutadana és la complicitat.
També s’ha de treballar la participació ciutadana des de la base, introduint la democràcia participativa a les escoles i tenir present que serà un procés llarg i que els resultats seran a llarg termini, no immediats.
Una manera de potenciar la participació és mitjançant els consells de barris. La seva creació ha de ser una prioritat.
Per incitar la participació ciutadana hem de crear mecanismes alternatius o diferents, actes més lúdics i distesos, pensats per a tots (petits, grans, ...)
Introduir de nou o reactivar el PEC (Projecte Educatiu ciutadà) i l’agenda 21, no tant sols a nivell ambiental sinó també a nivell social. Això és una bona oportunitat per als que es van implicar en aquests projectes es reenganxin i participin.
Em de reflexionar sobre la manera immediata d’arribar a la gent, un company que assisteix per primera vegada diu que no ha vingut abans per la manca d’informació i difusió. S’hauria de potenciar l’ús de les xarxes socials i trobar altres vies per arribar a la ciutadania i fer-nos veure.
Està clar que la gent està receptiva, té ganes de canvi però li costa involucrar-me.
Recuperar la radio i la televisió local seria un bon punt per a que la informació arribi a la ciutadania.
Existeixen 3 eixos econòmics a Cambrils: el camp, el turisme i l’hostaleria. S’hauria de limitar el poder que tenen certes famílies per a repartir una mica el pastís amb els petits comerços locals dels vilatans i intensificar els contactes amb els 3 eixos abans comentats.

ELECCIONS DE CANDIDATS:

S’hauria de trencar la dinàmica que regeix de que no hi hagi ningú que vulgui “liderar” o ser el cap visible del projecte o on es concentri l’energia del projecte, de vertebrar-lo.
Tothom està d’acord en que l’elecció del candidat ha de ser mitjançant primàries obertes a tota la ciutadania.
Es creu que en pol és un bon candidat pel perfil que té: és del poble de tota la vida, prové del barri de baix mar però viu al centre de la vila, no està dins d’aquest eix de tendències de dret que està vertebrant la política municipal i el tarannà de Cambrils. Algun company l’encoratja a presentar candidatura, tenint present que tindrà un equip darrera que farà el gran gruix de la feina. En Pol no té intenció de presentar candidatura.
El lideratge és important però també es remarca la importància, tanta o més, de l’equip.
A Cambrils hi ha molta gent de fora, amb el que es creu que és important que també hi hagi gent no originària de Cambrils que pertanyi a l’equip de treball per a què la gent que porti poc temps al municipi es senti identificada.
Algun company incideix en la idea d’una foto col·lectiva, que representi un grup de treball, amb portadors i/o portaveus, per donar una visió de grup polític diferent. Altres companys defenen que prefereixen tenir un cap de llista, per molt que hi hagi un equip de treball a darrere, dona que no tota la ciutadania entendria una foto grupal.
Es torna remarcar en la idea de què hem fallat en com hem portat la visibilitat del projecte.
Algun assistent defenen la idea d’un grup visible i que el o els portaveus tinguin un grup fort de treball a darrere. Es vol canviar el concepte de líder polític, el que lidera un partit polític, es pretén que la ciutadania identifiqui el projecte amb un grup de treball més que amb un líder o una cara, donat que l’assemblea no és un partit polític, és una cooperativa política.

Amb aquesta reflexió es dona per finalitzada la segona assemblea oberta de l’AdC a les 14:00.

PC

Podem Cambrils Wed 19 Nov 2014 11:03AM

MANIFEST CONSTITUIENT DE L'ESQUERRA MUNICIPALISTA DE CAMBRILS

Un grup de cambrilencs i cambrilenques, simpatitzants i militants de col·lectius de l’esquerra política i social anticapitalista i transformadora, ens hem unit per constituir una assemblea unitària amb l’objectiu de presentar-nos a les properes eleccions municipals i portar a l’ajuntament la veu dels que cada dia lluiten des de fora de les institucions.

Considerem que les coses que ens uneixen són més que les que ens separen i que ara és el moment de fer esforços per construir un projecte polític al servei de Cambrils. Volem superar l’àmbit estricte dels partits polítics i obrir-nos a totes les persones que pensen que les coses es poden fer d’una altra manera. Són les persones les que poden canviar el model polític i social de Cambrils. La tasca paga la pena: fer de Cambrils una ciutat al servei de la seva ciutadania.

Les polítiques ultraliberals de la dreta cambrilenca han encès tots els llums d’alarma a les organitzacions polítiques i socials de Cambrils. I, ara, en temps de crisi, quan és més clar que el capitalisme ens devora, no es pot respondre amb polítiques que ofeguen, injustament, les víctimes de la irresponsabilitat d’aquest sistema. Ens juguem l’educació dels nostres fills i filles, la justícia social, la salut i el benestar. Defensem el dret a l’autodeterminació del poble català ja que creiem que té dret a decidir el seu futur en un referèndum.

Davant la crisi de legitimitat del sistema capitalista és hora d’articular polítiques actives per tal de possibilitar un nou model de relació entre la ciutadania i el govern municipal, és hora d’apostar per la democràcia radical al nostre municipi.

Ens cal un retorn al municipalisme entès com a nucli de vertebració de l’acció política. Una acció política que passa per un canvi de model social alternatiu al capitalisme i per la creació de xarxes comunitàries. Una acció política que ha d’aspirar a la democràcia radical com a mitjà de socialització de les polítiques públiques!

Cal que la ciutadania torni a ocupar les institucions que li pertanyen i no deixar la política en mans de les classes dirigents, que són l’1% front al 99%. Cal una democràcia real, un retorn al municipalisme, un canvi de model energètic i un impuls a les xarxes comunitàries.

Per això ens cal unir-nos, deixar de banda les diferències o manies personals, els debats de la macropolítica i construir un espai comú.

Fem una crida a construir una Assemblea a partir de la gent que creu que val la pena apostar per la unitat de l’esquerra anticapitalista de Cambrils. I fer-ho de manera radicalment democràtica en el seu funcionament.

Així, un cop constituïda l’Assemblea, els seus membres només es representaran a ells mateixos, més enllà de la seva militància política i social.

L’Assemblea triarà els candidats a l’alcaldia i serà la que marcarà l’acció dels seus representants. Totes les persones que estiguin d’acord en els eixos d’acció política que han elaborat els impulsors de la idea poden formar part de l’Assemblea, assistir a les convocatòries i prendre decisions.
D’aquesta manera proposem els següents eixos d’acció política:

• Democràcia radical i participativa: obrir tots els mecanismes de participació ciutadana, consell de ciutat i de barris. Regidors de barri. Pressupostos ciutadans, mocions ciutadanes i consultes a la ciutadania.

• Auditoria ciutadana del deute: prioritat a la despesa social per davant dels interessos de la banca, transparència i rendició sistemàtica
de comptes, comptes municipals a la banca ètica.

• Per una remunicipalització dels serveis públics. Cal una municipalització plena dels serveis que, en l’actualitat, l’Ajuntament ofereix en règim de concessió. Tornem al poble el que és del poble.

• Desenvolpament d’una borsa de lloger social: inventari i “munipalització” dels habitatges en mans del SAREB.

• Cambrils ciutat educativa i cultural: recuperació programes educatius i creació de l’Assemblea Educativa de Cambrils, potenciació
de les manifestacions culturals mitjançant una Assemblea cultural.

• Lluita activa contra l’atur i la precarietat laboral. Suport a la creació d’ocupació de qualitat, aposta per la formació professionalitzadora i denúncia de pràctiques empresarials abusives.

• Impuls de l’Agenda 21 de Cambrils: auditoria energèrica de les instal·lacions municipals i impuls de les energies verdes i sostenibles. Participació en cooperatives energètiques com SomEnergia.

• Potenciació de xarxes d’autoconsum i de cooperatives de consum ciutadanes i potenciació de l’emprenedoria social: ús de solars municipals per a crear horts urbans, brigades municipals cooperatives...

• Potenciar un sector turístic integrat en el territori i allunyat del model especulatiu i d’explotació laboral. No acceptem el model de BCN World, basat en les velles fòrmules de l’especulació i les màfies del joc.

• Lluita activa contra la pobresa energètica.

• Promoció de la llengua catalana com a eina d’integració i de comunicació entre les cambrilenques i els cambrilencs, així com la seva normalització plena i efectiva en tots els serveis municipals i espais públics.

• Progressivitat en les taxes i en l’accés als serveis municipals. Revisar les exempcions d’impostos i fer que tothom pagui el que li correspon.

• Potenciar el teixit associatiu i l’autoorganització popular. Retornar el carrer a la ciutadania.

Grup Impulsor: Joan Carles Andreu (membre d’entitats socials i culturals), Pere Estadella (membre del Procés Constituent i de la Taula de Suport a l’Educació), Antoni Manyanós (co-coordinador d’ICV i soci de l’Ateneu Roig), Montse Vendrell (militant i consellera nacional d’ICV), Jordi Barberà
(director de El Setge de Cambrils, militant de la CUP i afiliat a la CGT), Salvador Matas (militant d’ICV, soci de l’Ateneu Roig i de Cambrils Solidari Tots Plegats), Josué Mena (Militant d’Alternativa Jove, joventuts d’EUiA), Nil Requesens (membre d’ARRAN), Marc Cucurull (militant de la CUP),
Pol Blasco (membre d’entitats socials i culturals)