Loomio
Thu 26 Feb 2015 6:58PM

Deliberació de procés

II I Isa Public Seen by 110

document a discussió i esmenes en link
Votació