Loomio
Mon 16 Feb 2015 5:53PM

20 propostes per les 20 primeres setmanes

GB Guanyem Badalona Public Seen by 119

Arran de l’última reunió de programa, una de les propostes que sorgí fou elaborar un document amb 15, 20 o 30 propostes (les que creiem) de mesures que aplicaríem les primeres setmanes en cas de governar. Seria un document interessant perquè ens podria situar en el centre del debat polític i obligaria a la resta de partits polítics a posicionar-se sobre allò que, obertament, proposaríem!

Aquest fil és per començar a fer pluja d’idees de cara a veure quines són les propostes que creiem que, amb la situació en què ens trobem a la nostra ciutat (és a dir, atenent a una anàlisi de la realitat badalonina), serien les primeres que tiraríem endavant en cas de governar. És clar, aquestes propostes sortirien del programa ja aprovat; és a dir, el document base ha de ser el de programa!

JT

jose téllez Mon 16 Feb 2015 5:57PM

Crec que una de les primeres mesures hauria de ser una moratòria de desnonaments a la ciutat

SC

sergi caravaca Mon 16 Feb 2015 7:29PM

Fer una auditoria independent i oberta per tal de conèixer com s'ha gestionat i es gestiona el pressupost municipal. edito: i demanar les responsabilitats polítiques, administratives i/o penals que se'n puguin derivar.

DU

Mercedes Tue 17 Feb 2015 8:10AM

Jo proposo iniciar una auditoria ciutadana del deute municipal. L'auditoria començaria amb un análisi exhaustiu de que s'ha gastat, com s'ha gastat, per a que, qui hi ha donat suport, i quines han estat les conseqüencies d'aquestes despeses.

DU

Mercedes Tue 17 Feb 2015 8:14AM

Trobo que entre les primeres mesures a prendre també estarien aquelles enfocades a les persones més castigades per la crisi (aturats de llarga durada, families amb problemes de pobresa energètica i alimentària, potser tema beques menjador, persones amb dependencia) --> veure punt 1.1. del programa de Guanyem

SD

Sergio DB Tue 17 Feb 2015 6:17PM

l'auditoria es fonamental i mirar de buscar responsabilitats penals en cas de que n'hi hagi

DU

Mercedes Wed 18 Feb 2015 8:15AM

Una altra mesura que també em sembla prioritària és garantir l'assistència sanitària universal, punt 1.3 del programa. Com fer-ho? Contactant amb els col·lectius que a dia d'avui estan exclosos, i per altra banda, contacta amb els professionals sanitaris de Badalona que son insubmisos i creant una xarxa.

SC

sergi caravaca Wed 18 Feb 2015 9:13AM

La dissolució de la Unitat Omega per posar fi a la persecució de la dissidència política

SD

Sergio DB Wed 18 Feb 2015 12:22PM

Fico una nova proposta que crec que és prioritària: Aturar les privatitzacions (ara també volen privatitzar la línia 9 del metro...) i revisar els contractes dels serveis públics per, arribat el cas, remunicipalitzar

DU

Mercedes Wed 18 Feb 2015 12:38PM

De cara a temes d'atur, trobo que seria interessant incloure en aquestes 20 primeres mesures, la gestió de l'IMPO, punt 1.2. del programa.

SD

Sergio DB Wed 18 Feb 2015 1:00PM

Incloure-la com? Pregunto per ignorància ;-)

Load More