Loomio

Protocol 1: Van wens tot deelname aan verkiezingen tot benoeming selectiecommissie

R roc Public Seen by 352

Het is raadzaam een commissie te hebben met Piraten die de partij goed vertegenwoordigen en waar ruggespraak gehouden kan worden over de kandidaten die een plek op een verkiezingslijst ambieren.

1) Ledenraad stelt vast dat de Piratenpartij aan verkiezingen mee wil doen
Onder de huidige statuten is dit de Ledenraad. Er moet nog besloten worden, welk orgaan na de reorganisatie deze rol zal vervullen.
2) Ledenraad publiceert een oproep voor leden van de te vormen selectiecommissie, en stelt een deadline hiervoor.
3) Als na het verstrijken van de deadline er geen vijf aanmeldingen zijn, gaat men actief op zoek naar resterende leden binnen de volgende week.
4) De Ledenraad* benoemt een selectiecommissie uit de aanmeldingen. Het benoemend orgaan moet er op kunnen vertrouwen dat alle benoemde leden naar behoren de taken van de selectiecommissie zullen uitvoeren.
5) De selectiecommissie krijgt het mandaat om volgens het draaiboek een kandidatenlijst samen te stellen. Als er redenen zijn om van het draaiboek af te wijken, worden deze waar mogelijk van te voren opgemerkt.

RH

Richard Ham Fri 19 Aug 2016 9:50AM

Zijn hier al verdere acties op ondernomen?

R

roc Fri 19 Aug 2016 11:16AM

Ja, het draaiboek is al aangenomen door de Ledenraad. Het wordt nu gebruikt als richtlijn door de selectiecommissie TK2017.