Loomio
Fri 21 Mar 2014 10:21AM

Testovací hlasování - souhlasím s otestováním loomia pro rozhodnutí RV

VP Vojtěch Pikal Public Seen by 17

Přihlašte se a vyjádřete souhlas s možností nasazení Loomia jako hlasovacího zařízení RV.

Výhodou oproti současnému stavu je jednodušší sčítání a možnost hlasovat již v průběhu (možnost reakce na názoru a průběžného hledání kompromisu). Taky se nabízí možnost strojového čtení dat apod.
Nevýhodou bude problém nastavení oprávnění a nutnost překonat různé byrokratické, předpisové a technické překážky. Problémem je také nutnost konstruovat všechny otázky jako ANO/NE, výběr z více možností bude tedy nerealizovatelný.