Loomio
Tue 22 Sep 2015 7:39AM

Presentación Secretaría Economía, Enerxía e Industria

AQ Alex quark Public Seen by 15

Correo recibido:

Bos días,o meu nome é Eduardo Martínez e diríxome a vos dende a Secretaría de Economía, Enerxía e Industria por dúas razóns, a primeira para presentarme ante vos para aqueles que non me coñecen xa que levo moi pouco tempo levando a Secretaría é ademáis para facervos chegar para os que non teñades acceso polo grupo de telegram formado, ó organigrama a día de hoxe de esta Secretaría para ademáis pedirvos a vosa colaboración a aqueles que esteades interesados ou ter contacto con aqueles grupos que xa estedes traballando.
Saudos.

Conversación abierta. 1 mensaje leído.

Ir al contenido
Uso de Gmail con lectores de pantalla
Podemos
1 de muchos

Presentación Secretaría Economía, Enerxía e Industria
Recibidos
x
galiza3e@galiza.podemos.info

Archivos adjuntos13:39 (hace 19 horas)

para acad.edutec
Traducir mensaje
Desactivar para: gallego
Bos días,o meu nome é Eduardo Martínez e diríxome a vos dende a Secretaría de Economía, Enerxía e Industria por dúas razóns, a primeira para presentarme ante vos para aqueles que non me coñecen xa que levo moi pouco tempo levando a Secretaría é ademáis para facervos chegar para os que non teñades acceso polo grupo de telegram formado, ó organigrama a día de hoxe de esta Secretaría para ademáis pedirvos a vosa colaboración a aqueles que esteades interesados ou ter contacto con aqueles grupos que xa estedes traballando.
Saudos.
Zona de los archivos adjuntos
Vista previa del archivo adjunto PRESENTACIÓN AOS CÍRCULOS Secretaría de Economía, Enerxía e Industria .pdf
[PDF]

Haz clic aquí si quieres Responder, Responder a todos o Reenviar el mensaje
0,06 GB (0%) ocupados de 15 GB
Administrar
Condiciones - Privacidad
Última actividad de la cuenta: hace 6 minutos
Información detallada

Usuarios (2)
galiza3e
Mostrar detalles
Página 1 de 2

Bos días, diríxome a vos dende a Secretaría de Economía, Enerxía e Industria por dúas razóns, a

primeira para presentarme ante vos para aqueles que non me coñecen xa que levo moi pouco tempo

levando a Secretaría é ademáis para facervos chegar para os que non teñades acceso polo grupo de

telegram formado, ó organigrama a día de hoxe de esta Secretaría para ademáis pedirvos a vosa

colaboración a aqueles que esteades interesados ou ter contacto con aqueles grupos que xa estedes

traballando .

SECRETARÍA ECONOMÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA.

Eduardo Nieto ( Edu ) galiza3e@galiza.podemos.info

Tlf: 604050401

 Área: ECONOMÍA: Consideramos transversal esta área co cal necesitará unha persoa que a

coordine coas outras áreas da secretaria sendo a coordinadora Susana

o Funcións:

 Desenrolar propostas para a mellora da economía en Galicia

 Desenrolar propostas para a mellora do emprego en Galicia

 Desenrolar propostas para a promoción do investimento en Galicia

 Estratexias de Promoción da Marca Galicia

 Desenrolar propostas para a promoción do turismo en Galicia.

Responsables:

 Economía: Marco (estudo da coxuntura económica de Galicia, competitividade e desenvolvemento

económico dos sectores económicos e industriais. Análise macroeconómico, socioeconómico e

demográfico)

 Pymes: Fernando.

 Emprego: Chuki.

 Turismo: Mar e Paula.

 Área:INDUSTRIA

 Responsable: Miguel

 Funcións:

 Analizar a situación da industria en Galicia.

 Establecer debilidades e problemáticas do tecido industrial galego.

 Analizar sectores estratexicos como o naval, siderurxia, minería, comercio exterior, etc.

 Coordinar estudos coas distintas áreas do Consello para poder desenvolver propostas de

goberno que melloren a competitividade e diversidade do tecido industrial galego.

 Área: ENERXÍA

 Responsable: Jose

 Funcións:

 Analizar a situación do sector enerxético galego: gas e electricidade. Debilidades, ameazas,

fortalezas e oportunidades.

 No marco de la política enerxética del Estado, elaborar para Galicia unha folla de ruta estratéxica da

Enerxía para os próximos 4 anos. Un programa de desenrolo de enerxías renovables, que favoreza

as instalacions eólicas, fotovoltaicas e hidráulica de pequeno e mediano tamaño e novas

tecnoloxías ya viables a esta escala.

 Iniciativas de goberno a nivel local-comarcal para promover os equilibrios locais de xeneración -

demanda de electricidade

 Un plan de electrificación do transporte público urbano e comarcal que, ademáis de contribuir á

autonomía energética e á disminución das emisions de CO2, actúe como mecanismo de equilibrio

entre xeneración e demanda.

 Un plan estratéxico para o mantemento en Galicia de industrias electrointensivas.

 Área: I+D+i

o Responsable: Marcelo Armendáriz

o Funcións: Responder ás seguintes cuestións

 Como se ven financiando a IDi e como se debería financiar?
Página 1 de 2
Página 2 de 2

 Ciencia, precariedade e exilio

 IDi e patentes

 IDi pública e privada

 Ética e calidade científica

 Área: INFRAESTRUCTURAS E URBANISMO

o Responsable: Marlene, Charly.

o Funcions:

 1. Formación e continuidade dun grupo de traballo con conocimientos técnicos na

materia, de modo que devandito grupo sexa capaz de prestar o apoio ou

asesoramento necesario sobre as temáticas relativas á área a outros grupos o

áreas.

 2. Desenvolvemento de líñas programáticas relacionadas có ámbito da enxeñería,

arquitectura ,urbanismo e infraestructuras.

 3. Apoio a outras líneas de traballo que por proximidade o transversalidade poidan

necesitar do asesoramento da área.

Ademais disto na última reunión decidiuse facer un grupo de contacto social dedicado exclusivamente a

identificar e contactar con todas aquelas problemáticas da nosa contorna galega, para achegarnos a eles e

buscar solucións a eses problemas.

Grazas de antemán pola colaboración, entre todos e todas conseguiremos o cambio.
Página 2 de 2
1 de 2
PRESENTACIÓN AOS CÍRCULOS Secretaría de Economía, Enerxía e Industria .pdf
Mostrando PRESENTACIÓN AOS CÍRCULOS Secretaría de Economía, Enerxía e Industria .pdf.