Loomio
Sun 14 Sep 2014 1:20PM

CODI ÈTIC DE CONVIVÈNCIA (LLEGIR ABANS DE COMENÇAR)

JE Josep Escobar Public Seen by 17
  1. CREAR UN PERFIL PÚBLIC AMB FOTO, PER SABER A QUI ENS DIRIGIM.

  2. PRESENTACIÓ PER PART DEL PARTICIPANTS.

  3. ÚS D’UN VOCABULARI CORRECTE, RESPECTUÓS I INCLUSIU A PODER SER, EVITANT L’ÚS DE PARAULES MAL SONANTS O VEXATÒRIES.

  4. RESPECTAR LES IDEES DELS ALTRES, QUALSEVOL IDEA TE CABUDA I SEMPRE S’HA DE RESPONDRE DES DEL RESPECTE I LA TOLERÀNCIA.

  5. ELS RESULTATS S’AVALEN PER CONSENSOS, NO PER MAJORIES.