Loomio
Wed 28 Sep 2016 9:18AM

Migració servidor wiki

D Dvdgmz Public Seen by 333

Fins ara el wiki estava al servidor d'un membre d'Inspira Secundària que generosament l'oferia i en feia la gestió.
Hem demanat que Wikis.cc, una cooperativa especialitzada en consultoria wiki, aculli el wiki d'Inspira a la seva granja de wikis educatius i ens han acceptat fer-ho gratuÏtament.
http://www.inspirasecundaria.org/wiki
https://www.wikis.cc
A la pràctica no es notarà, hi accedirem amb la mateixa adreça.
També es mantindran comptes d'usuari i constrassenyes.
Al formar part d'una "granja" l'actualització a noves versions es fa conjuntament, ho faran des de wikis.cc i no ens n'hem de preocupar.
Tindrem totes les extensions que ja tenen instal·lades als seus wikis, com les extensions semàntiques i altres que podem anar veient si en podem treure partit.

D

Poll Created Wed 28 Sep 2016 9:19AM

Migrar wiki Inspira a wikis.cc Closed Sat 1 Oct 2016 9:01AM

Outcome
by Dvdgmz Wed 26 Apr 2017 1:49PM

Tancada la decissió en el temps establert amb 4 vots a favor i cap oposició. Tirem endavant la migració

Fer la migració del servidor actual al de wikis.cc.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 4 S D AL AR
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 42 TS R DM B JM AV S RS DMC GC GMC GCE AM BRI M MC EN CL N NMP

4 of 46 people have voted (8%)