Loomio
Fri 23 Dec 2016 4:52PM

New Deal-keskustelu alkavan vuoden alussa

LS Lauri Snellman Public Seen by 432

Laitan käyntiin äänestyksen talouspolitiikkaa koskevasta jatkokeskustelusta vielä ennen joulua. Hyvää joulua! :)

Lähetimme ideoita New Deal- ja läpinäkyvyyspapereihin. Papereista koostetaan politiikkapapereita vuodenvaihteen tienoilla, jotka sitten tulevat keskusteltaviksi. Keskustelimme Helsingin 1. paikallisosaston kokouksessa ajatuksesta pitää keskustelutilaisuus New Deal-paperista. Marraskuun keskustelu jäi hieman ilmaan, kun talouspolitiikka on vaikea aihe. Esiin nousi ajatus käydä keskustelu New Deal-paperista Helsingissä asiantuntijoiden johdolla. Paikaksi mietittiin Helsingin yliopistoa.

Tässa luonnos tapahtumaksi:

Edit: Luonnosta voi kommentoida ja omia ideoita voi lisäillä myös täällä GoogleDocsissa.

>Suomen DiEM25 ja Helsinki DSC1 järjestävät keskustelun Helsingissä DiEMin talouspolitiikkapaperista ja Euroopan taloustilanteesta. Tapahtuma järjestetään osana Suomessa Euroopan talouspolitiikasta käytävää keskustelua. Tapahtuma järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa tai helmikuun aikana.

>Tapahtumalle varataan tilat, etsitään asiantuntijat, tiedustellaan yhteistyökumppaneita ja järjestetään tiedotus tammikuussa. Keskustelu on puoliakateeminen julkinen foorumi, joten pyrimme saamaan tilat käyttöön ilmaiseksi joko yliopistolta tai Helsingin keskustan kirjastoista. Tapahtuman järjestävät Helsinki DSC 1:n jäsenet yhdessä mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

>Asiantuntijat alustavat keskustelun, esimerkiksi puhumalla talouspolitiikan vaihtoehdoista, Euroopan talousongelmien syistä tai kommentoimalla paperin politiikkaideoita.Tilaisuus on deliberatiivinen foorumi Euroopan taloustilanteesta: paperin ehdotuksista keskustellaan, niistä kommentoidaan ja niille laaditaan täydentäviä tai vastaehdotuksia. Lopuksi muutos- tai täydennysehdotuksista äänestetään.

>Tapahtuman tarkempi konsepti, järjestelytyöt ja niiden tekijät selvitellään Loomio-suunnittelukeskustelussa vuoden alussa. Keskustelussa sovitaan myös järjestelyissä käytettävistä kommunikointikanavista.

LS

Poll Created Fri 23 Dec 2016 4:55PM

Järjestetäänkö toinen foorumi Euroopan talouspolitiikasta? Closed Mon 2 Jan 2017 9:01PM

New Deal- paperi tulee taas käsittelyyn vuoden alussa, ja keskustelu 28.11 jäi kesken. Järjestämmekö toisen julkisen foorumin, esimerkiksi New Deal-paperin pohjalta? (Yes- kyllä, No-ei.)

Results

Results Option % of points Voters
Agree 83.3% 5 VS LS RA KK MP
Abstain 0.0% 0  
Disagree 16.7% 1 DU
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 31 JK TV T TB MS DU KP KN TR ST JJO IM MM AM ES MN HL PF HP ML

6 of 37 people have participated (16%)

KK

Katja Kiuru
Agree
Fri 23 Dec 2016 7:01PM

Jos vaan järjestäjillä puhtia, niin olishan se hienoa. Hyvät joulut sinne!

VS

Ville Saarinen
Agree
Mon 26 Dec 2016 7:53PM

Mukana, kunhan sitten saadaan tarpeeksi ihmisiä järjestelyihin mukaan, ei burnoutteja! :)

Muistetaan miettiä kuitenkin myös sitä organisaatiokokousta ja siihen vaadittavia resursseja

RA

Risto Ala-Kaila
Agree
Mon 2 Jan 2017 10:04AM

Vaikkei täältä Turusta käsin ole siis odotettavissa paljoakaan vetoapua, niin kannatan kyllä lämpimästi foorumin organisoimista.

VS

Ville Saarinen Mon 26 Dec 2016 7:57PM

Tein luonnokselle myös Googledocsin. Näin sitä on helpompi joukkoistaa ja kommentoida.

TR

Tuulia Reponen Wed 28 Dec 2016 11:36AM

Toivotaanko tähän kannanottoa kehä 3:sen ulkopuolelta? Kuulostaa ihan kannatettavalta ajatukselta. Vielä parempi, jos saatte tekniikan pelaamaan tällä kertaa ja tilaisuutta on mahdollista seurata kotikoneelta. :)

TR

Tuulia Reponen Sun 1 Jan 2017 5:02PM

Poimin politiikkapaperiprotokollasta muutamia päivämääriä, jotka rytmittää politiikkapaperin etenemistä. Nämä kannattanee ottaa huomioon talouspolitiikkafoorumin suunnittelussa.

  • 30.11.2016 – 31.12.2016: Asiantuntijakometitea ja koordinointikollektiivi integroivat kaikki ehdotukset yhdeksi vihreäksi paperiksi, joka jaetaan kaikille DiEM25:n jäsenille.

  • 31.12.2016 – 15.2.2017: DiEM25:n jäsenet kommentoivat vihreää paperia. DSC-koordinoijat lähettävät yhteenvedot kommenteista asiantuntijakomitealle, jotka integroivat kommenttiyhteenvedot seuraavaan vihreään paperiin.

  • 25.2.2017 (alustava pm, tarkentuu): DiEM25 yleiskokous pidetään, jossa on julkinen keskustelu toisesta vihreästä paperista. Keskustelun pohjalta vihreään paperiin tehdään muutoksia. (Tämä toimenpide koskee ainoastaan European New Deal-paperia, koska kahdesta ensimmäisestä paperista järjestettiin jo aiemmin yleiskokoukset, joiden kommentit on integroitu prosessiin.)

  • 28.2.2017: Asiantuntijakomitea ja koordinointikollektiivi integroivat muutokset kolmanteen, lopulliseen, vihreään paperiin.

  • Maaliskuu 2017 (päivämäärä tarkentuu myöhemmin): Kolmas vihreä paperi ('Trasparency' ja 'Migration' -politiikkapaperien kohdalla toinen) laitetaan äänestettäväksi DiEM25:n jäsenien kesken. Jos politiikkapaperi hyväksytään, siitä tulee DiEM25:n valkoinen paperi tätä erityistä 'politiikkapilaria' varten.

RA

Risto Ala-Kaila Mon 2 Jan 2017 10:02AM

Asiantuntijakomitean ja koordinointikollektiivin valmistelemat vihreät paperit olisi tosiaan hyvä integroida DSC Finlandin ja/tai Helsingin toimintaan vahvemmin vaikka oma organisaatiokokous ja demokratiakäsitysten omaksuminen niin DiD DSC:ssä kuin "täällä kotonakin" vie taatusti oman energiansa varsinkin kun kehä 3:n ulkopuolella ei liikkeellä näytä (vielä) kauheasti olevan elämää. Vaikkei Turusta (eikä varmaankaan Joensuustakaan) käsin ole siis odotettavissa paljoakaan vetoapua, niin kannatan kyllä lämpimästi puoliakateemisen foorumin organisoimista. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että niinkauan kun nämä äänestykset mittaavat vain muutaman ihmisen sitoutumisen astetta, päävastuun tapahtumasta ottavien olisi hyvä keskenään tarkemmin suunnitella etukäteen ajankäyttöään niin että homma hoituu.

Politiikkapilareiden pystyttämiseen voitaisiin kyllä toiminnassamme vielä enemmän keskittyä Loomion keskusteluin, ääni/videokonfrenssein ja kirjapiirinkin toiminnassa. Tärkeämpää kuin äänestysten tulokset olisi siis käyttää (parvi)älykkyyttä tämän tämän liikkeen ylläpitämiseksi (fasilisointi, koordinointi, moderointi, integrointi) ja oikean ajoituksen löytämiseksi.

TR

Tuulia Reponen Mon 2 Jan 2017 10:29AM

Onko teidän sähköposteihin kolahtanut tietoa vihreästä paperista? Miulle ei ainakaan oo vielä tullut. Meinaan 31.12. oli sen dedis. Ehkä tällä viikolla kuuluu jotain.

LS

Lauri Snellman Sat 7 Jan 2017 4:43PM

Kannattaisiko kokous järjestää 6-10.2. viikolla tai ehkä jopa myöhemmin, jos aikataulu vielä elää? Valitsemmeko paikaksi Helsingin yliopiston vai jonkin keskustan kirjastoista? Kokoukseen pitäisi myös valita asiantuntijat. @heikkipatomaki on yksi paperin kirjoittaneen asiantuntijaryhmän jäsenistä. Voisiko hän olla yksi asiantuntijoista ja varata tilat, jos menemme yliopistolle?

Ensimmäisessä keskustelussa ongelmaksi tuli teemojen vaikeus ja abstraktisuus. Teemat olisi hyvä tuoda maan pinnalle. Ehdotin jo joitain kysymyksiä: Miten paperissa esitetty vaihtoehto toimii? Mitä etuja se palvelee? Mitä arvoja se edistää? Mitä vaikutuksia sillä olisi arkeen ja yhteiskuntaan? Politiikkaideoita olisi myös hyvä suhteuttaa vallitsevaan talouskuripolitiikkaan: miten ne tarjoavat vaihtoehdon nykymenolle?

Voisiko kokousta käyttää järjestäytymiskokouksen ja 1. kampanjan alustamiseen? Kannattaisiko järjestää eri puolella Suomea (ainakin Tampereella, Turussa ja Joensuussa) kokoontumisia, jossa DiEMin toiminnasta kiinnostuneet voivat osallistua keskusteluun netin välityksellä? Kokoontumisiin osallistuvat ryhmät voisivat sitten muodostaa tulevien DSCden rungon, ja osallistujat ohjataan myös Loomioon.

Myös nettiyhteydet kannattaisi miettiä uudestaan. Video- ja audiokuvauksissa pitäisi lähteä liikkeelle Murphyn laista: kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Tarvitaan siis varajärjestelmä. Olisiko mahdollista laittaa esittäjien kalvot etukäteen tai reaaliaikaisesti Loomioon tai välittää niitä vaikka Signalilla? Myös kysymysten ja kommenttien esittäminen muista kauoungeista ja Helsingin keskustelun reaaliaikainen referointi toimisi ehkä paremmin tekstichatissa tai Loomiossa. Loomio käy myös alustavaan keskusteluun ja kysymysten nostamiseen esille ennen keskustelutilaisuutta.

Load More