Loomio
Sat 28 Jan 2017 6:02PM

Järjestäytymiskokouksen valmistelua

LS Lauri Snellman Public Seen by 460

Keskustelimme järjestäytymiskokouksesta 23.1 Helsingin osaston kokouksessa. Kävimme läpi organisaation perustamista ja vaihtoehtoja ensimmäiseksi kampanjaksi. Laitan esityksen kalvot Loomioon. Kalvoissa käsitellään myös vaihtoehtoja Suomen DiEMin demokratiamalliksi.

RA

Risto Ala-Kaila Sat 28 Jan 2017 6:55PM

Verkostomainen organisaatio vaikuttaa minusta toimivimmalta: mitä vähemmän valtaa ja rahaa tarvitsee käyttää sen parempi. Jotta politiikkasuosituksta saataisiin kuitenkin mahdollisimman suuri konsensus, demokratiamalleista tavoiterationaalisimmalta vaikuttaa mielestäni:

Sosiokratia: konsensusjärjestelmä
Ryhmittymät tekevät esityksiä, keskustellaan
Kyllä-äänten konsensus tai määräenemmistö (2/3): menee läpi
Ei mene läpi ⟶ konsensusesitys, joka ottaa huomioon vastaväitteet
Keskustellaan, uusi äänestys
Federalismi: jokainen DSC autonominen, DSC:n puheenjohtaja välimies
Ohjaa toimintaa ylemmän tason organisaation tavoitteiden toteuttamiseksi
Edustaa omaa DSC:tään ylemmän tason senaatissa

Aikaa tosin täytyy varautua käyttämään tässä mallissa varsin hulppeasti, jotta tärkein asia eli konsensus saavutettaisiin. Miten @laurileponiemi muuten sosiokratia sijoittuu DiD DSC:n keskustelusta esiinnostamiisi muihin demokratiamalleihin?

TR

Tuulia Reponen Tue 2 May 2017 6:23AM

Ohessa Brysselin DSC:n valmistelema kollektiivisen älykkyyden hyödyntämisohje (yhdistelee yksinkertaista swot-analyysiä, dynaamista world cafe -keskustelua, markkinointia ja visuaalista tallentamista). Voisi minusta soveltua hyvin järjestäytymiskokouksen sapluunaksi sitten kun sellainen päätetään järjestää. :)