Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:12PM

Actueel: Bedeloverlast - Niet opnemen

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 375

Georganiseerde bedelarij en bedeloverlast

Er gaan stemmen op voor een algeheel bedelverbod in de binnenstad. Piratenpartij Utrecht is hier op tegen, een bedelverbod raakt niet alleen de georganiseerde bedelarij maar ook de Utrechtse armen. Armoede moet je niet verstoppen, maar oplossen.

Is een tegen-stelling, derhalve niet opnemen

S

Sebastiaan Wed 20 Dec 2017 2:30PM

Precies en daarom dus een bedelverbod; georganiseerde bedelarij is niet arm en voor de echte armen zijn er faciliteiten genoeg binnen de stad om een start te maken de problematiek op te lossen. We zijn er nog lang niet met een gegarandeerde totaaloplossing voor ieder geval, maar je hand op straat ophouden is echt niet nodig in ons Utrecht. Een verbod moet echter wel vergezeld gaan van handhaving met het doel te informeren en ondersteunen, niet bestraffen.