Loomio
Sun 10 Jan 2016 4:34PM

Cervell i formes de fer a l'adolescència

D Dvdgmz Public Seen by 282

Aquest fil està relacionat amb el de "Jornadeta neurociència" que farem el 16 de gener de 2016.
Però l'obrim per separat per intentar fer junts una llista de formes de fer, actituds, comportaments que observem en els adolescents i que pensem que poden ser propis d'aquesta etapa vital. Ens serviran per relacionar-ho (o no) amb el que se sap des de la ciència sobre el cervell. Podem ser una mica "incorrectes" posant comportaments, per realment poder-ho contrastar.

DM

Diego Mendez Mon 11 Jan 2016 9:39AM

Al projecte pedagògic redactat per Inspira trobem al punt de la mirada de l'adolescència:
"Creiem fermament en la força i la capacitat de cada jove per trobar les pròpies eines i capacitats i creiem en un desenvolupament basat en el creixement personal on els alumnes es co-responsabilitzen de la pròpia història i de la dels altres, on ells són directors, guionistes i protagonistes del seus aprenentatges com a éssers individuals i també com a part d’un grup i d’una societat.

Entenem l’adolescència com una etapa en què es concentren múltiples canvis: biològics, nous vincles amb els altres, món afectiu i emocional complex, incertesa en les expectatives pròpies o projectades, etc. Aquests canvis generen un procés personal i grupal en el qual els adolescents i joves fan una descoberta de la nova realitat (interna i externa). La complexitat dels canvis els situa en una situació on es combina molta potencialitat i vulnerabilitat.

Entenem aquesta etapa com un moment especial per la pluralitat dels canvis de gran intensitat en el desenvolupament de la persona. L’adolescent necessita trobar-se i reconstruir-se i aquest procés maduratiu complex l’ha de fer acompanyat per l’adult que li ha d’aportar l’escolta, el tarannà qüestionador, el diàleg, l’experimentació, l’expressió de les emocions, la nova descoberta del món i les relacions, i, en alguns casos, el desmantellament de patrons i models. Per això, creiem fonamental el treball intern continuat de les persones que acompanyen tota aquesta etapa i entenem que és necessària una preparació conscient per a escoltar, sentir i comprendre les necessitats i demandes dels alumnes en el seu procés."

DM

Diego Mendez Mon 11 Jan 2016 9:51AM

Comportaments freqüents en adolescents:
- Autoafirmació. Formar un jo diferent al dels seus familiars. Rebel·lia.
- Preocupació excessiva per la pròpia imatge. Necessitat de mirar-se i arreglar-se al mirall continuament...
- Canvis forts d'humor, passant de l'alegria a la tristor ràpidament...
- ...

NMP

Noemi Muñoz Pandiella Tue 12 Jan 2016 9:32AM

 • Dormir molt
 • Necessitat de pertinença forta al grup (amics)
 • noves tecnologies moooolt presents
 • ús de smartphones
S

supergrace Tue 12 Jan 2016 10:38AM

 • Com funciona el cervell dels adults (profes, pares, avis..)perquè "rebentin" (en general)les actituds adolescents

 • diferències entre cervell adolescent del sXX amb el del sXXI

 • mecanismes d'apropament pràctics al cervell adolescent del sXXI

 • com trencar per part d'adults, l'etiqueta "adolescent?uuui, prepara't"

 • De Justin Bieber a Dawid Bowie...els referents culturals a l'adolescència s'hereden?o determina el grup de relacions entre iguals?

 • cervell adolescent-emoció adolescent-COSadolescent....què es pot fer per què el treball de cos, a partir de l'emoció adolescent, sigui present a casa, a l'institut, a....

D

Dvdgmz Wed 13 Jan 2016 8:19AM

 • Anar a dormir tard, no trobar l'hora
 • Rebotar-se fàcilment
 • Emocionar-se fàcilment
 • Desviure's pels amics
 • Voler destacar / Voler passar desaparcebut
D

Dvdgmz Sat 16 Jan 2016 11:39AM

 • Immersió ¿obsessiva? en una cosa (videojoc, lectura llibre, sèrie tv, ...)
AV

Artur Vidal Mon 18 Jan 2016 5:57PM

Aquí poso l'enllaç cap el PDF del llibre "Rethinking Education" de Philip Gang (http://www.ties-edu.org/documents/Rethinking.pdf).
A la pàgina 102 d'aquest pdf (pàgina 90 del llibre), comença el capítol 8: "Teories sobre l'adolescència".
En aquest capítol, P.Gang fa un resum-síntesi de diverses teories sobre l'adolescència:
- La construcció de la identitat personal segons Erik Erikson.
- La psicosexualitat, els processos del jo-ego, l'autoconsciència i la identitat, des de l'òptica de Douvan i Adelson
- El desenvolupament moral (relació amb les normes socials) segons Kohlberg.
- L'estadi on situem els adolescents segons les etapes de desenvolupament lògic i cognitiu de Piaget.
- Les implicacions que té per als/les adolescents l'adquisició de la capacitar d'operacions formals, abstractes que -segons D.Elkind- "Provoca un canvi Copernicà en el pensament dels/les joves".

En tots aquests apartats es descriuen conductes, propensions, intencions,... habituals en els adolescents.

Per tal d'aprofundir i anar a una de les fonts primàries, recomano "All grown up and no place to go. Teenagers in crisis." de David Elkind. Té molts exemples que ell s'ha trobat, extrets de la literatura o de pel·lícules que exemplifiquen allò que va explicant. Interessant per tots els qui treballem amb adolescents.