Loomio
Sun 30 Oct 2016 2:38PM

Edistyksellinen agenda

LS Lauri Snellman Public Seen by 366

DiEMin politiikkapapereita valmistellaan nopealla vauhdilla (https://diem25.org/progressive-agenda-for-europe/). Ensimmäinen vaihe on ideoiden kerääminen talous-, avoimuus- ja pakolaispolitiikasta, mikä pitäisi saada tehtyä jo marras-joulukuussa.

Kannattaisiko Suomen DiEMiläisten järjestää sarja julkisia keskustelutilaisuuksia esim. talouspolitiikasta? Tavoitteena on luoda tila julkiselle harkinnalle keskustelun ja taloutta koskevan tiedon levittämisen avulla (ts. tila asialliselle deliberaatiolle, https://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_democracy) ja samalla houkutella DiEMiin uusia jäseniä. Keskusteluihin voisi käyttää vaikkapa seuraavaa formaattia:

  1. Varataan julkinen keskustelutila ja tiedotetaan tapahtumasta. Tapahtuma voidaan järjestää yhteistyökumppanien kanssa, jotka levittävät tietoa tapahtumasta ja tuovat asioita asialistalle.
  2. DiEMin toimintaa esitellään lyhyessä aloituspuheenvuorossa. Asiantuntijat pitävät lyhyitä esitelmiä, joissa esitellään taloustilannetta, Euroopassa harjoitettua talouspolitiikkaa ja eurokriisin syitä. Esitelmissä tarjotaan vaihtoehtoja talouspolitiikaksi ja taloudellisiksi instituutioiksi.
  3. Talouspolitiikan vaihtoehdoista, tavoitteista ja politiikan ajamista intresseistä käydään keskustelua. Osallistujat ja asiantuntijat arvioivat eri ehdotuksia. Ehdotuksista kootaan vaihtoehtoisia konsepteja, jotka kirjataan ylös ja välitetään eteenpäin. Lopuksi kokous suosittelee yhtä vaihtoehdoista joko konsensuksella tai äänestämällä.
  4. Ideat kootaan dokumentiksi. Dokumentti voidaan myös joukkoistaa, jolloin kommentointia voidaan jatkaa. Lopuksi ideat luovutetaan politiikkapaperia laativille asiantuntijoille.

Onko tilaisuuksia vielä mahdollista valmistella tälle vuodelle? DiEMin tulisi järjestää tilaisuus ainakin Helsingissä, Tampereella ja Joensuussa. Keitä asiantuntijoita kutsumme? Ketkä voisivat olla yhteistyökumppaneita? Onko keskusteluformaatti sopiva?

VS

Ville Saarinen Mon 31 Oct 2016 3:47PM

Oma aika on hieman tiukilla just nyt, mutta ehdottomasti tuen kyllä deliberatiivisen prosessin aloittamista. Joensuussa järkätään ensi viikolla "Democracy in change"-tapahtuma, joka on jo Tuulialta ja multa ottanut jonkin verran resursseja :) en tiedä onko realistista odottaa joka kaupunkiin tällaisen tapahtuman/keskustelutilaisuuden järkkäämistä tällä aikataululla.

Tampereella vaikuttaa ainakin @markoulvila, aikaisemmin myös Olli Herranen, mutta Olli on tainnut vetäytyä ainakin loomiosta takavasemmalle. En siis tiedä minkälainen "base" sinne saataisiin aiheesta kiinnostuneita kasaan.

Keskustelutilaisuuksissa kannattaisi varmaankin keskittyä kerrallaan muutaman aiheen pohdintaan. Suosin myös ajatusta siitä, että mikäli kokous on iso niin ihmiset jakautuvat jossain vaiheessa pienempiin työryhmiin miettimään ongelmia ja kasaamaan omia ehdotuksiaan ratkaisuiksi. Lopuksi ryhmien aikaansaamat ehdotukset sitten yhdistetään yhteiseksi dokumentiksi ja niistä keskustellaan yhdessä.

F2F vs netti.
Nettipohjaisen keskustelun hyvä puoli on että mahdollisuus on saada mukaan yksittäisiä kiinnostuneita ympäri Suomen. Mutta siihen toki liittyy tekniikan ja alustoiden tuottamaa kitkaa. Video/äänikonferenssit ovat myös yksi mahdollisuus.

Mutta ihan ensin pitäisi varmaankin luoda äänestys ja päättää siitä, että haluammeko yleensä lähteä toteuttamaan tällaisia/tällaista tilaisuutta. Luodaanko esim proposal/äänestys ja aletaan nykiä facebookissa diem- kavereita hihasta, jotta saadaan tänne äänestäjiä ja keskustelua aikaan?

VS

Ville Saarinen Wed 2 Nov 2016 7:47PM

@tuuliareponen @laurileponiemi huomasitteko tämän? Onko ajatuksia tähän liittyen? Lauri S otti minuun yhteyttä puhelimitse tämän osalta. Mietittiin vähän minkälaisia tiloja Helsingin päässä olisi tarjolla ja ketä voisi kontaktoida asian suhteen. Kävi ilmi, että yliopiston tiloista joutuu maksamaan (75-200e/tunti). Kantakaupungissa kirjastoissakin tilaisuudesta joutuu jonkin verran pulittamaan. Miten muuten @laurileponiemi, tuleeko sulle mieleen mitään vinkkejä paikan suhteen mieleen?

Lauri S oli myös kontaktoinut jo kahta asiantuntijaa (Holappaa? ja Patomäkeä) puhumaan talouspolitiikasta.

Ajattelin, että käyn myös itse huomenna Helsingin Yliopiston Attacin talouspoliittisen kerhon kokoontumisessa, ja koitan houkutella heitä yhteistyöhön mukaan.

TR

Tuulia Reponen Thu 3 Nov 2016 8:18AM

Hyvä idis Attacin kontaktoiminen!

LS

Lauri Snellman Wed 2 Nov 2016 8:07PM

Pitäisikö tästä järjestää äänestys niin, että asiasta saadaan päätös vielä tämän viikon lopussa? Äänestykseen tarvitaan 2 vaihtoehtoa: tilaisuus yritetään järjestää tai ei.

Olisi myös hyvä järjestää toinen äänestys teemoista. Teemaksi voisi ottaa vaikkapa tutun elvytyspolitiikka vs uusliberalismi, eurokriisin syyt ja ratkaisut tai sitten uuden avauksen: talous ja demokratia globalisoituneessa Euroopassa. Olisiko teillä ehdotuksia teemoiksi? Laitetaan äänestys pystyyn!

VS

Ville Saarinen Wed 2 Nov 2016 10:16PM

Puollan äänestystä, @laurisnellman jos ehdit niin valmistele vain "proposal/ehdotus" tätä varten.

VS

Ville Saarinen Wed 2 Nov 2016 10:21PM

Tosin tähän voisi vielä ottaa nopeasti ulkopaikkakuntalaisten mietteitä: nimittäin jos Turkuun, Tampereelle tai Joensuuhun ei riitä manpoweria luomaan omia tilaisuuksia, niin pitäisikö järjestää jokin mahdollisuus myös ulkopaikkakuntalaisten osallistua helsingin tapahtumaan (esim videostream ja kommentointimahdollisuus paikanpäälle)? Vai puollatteko ennemmin yhteistä nettikokoontumista esim jitsin/mumblen avulla? Mitä mieltä ovat @markoulvila @tuuliareponen @antonmoisseev @ristoalakaila?

TR

Tuulia Reponen Thu 3 Nov 2016 8:20AM

Puollan ajatusta Helsingin tapahtuman livestreamingista ja kommentointimahdollisuudesta.

VS

Poll Created Thu 3 Nov 2016 9:32AM

Järjestetäänkö DiEMin politiikkapapereista tilaisuus/tilaisuuksia Closed Sun 6 Nov 2016 10:02AM

Lauri Snellmanin ehdotusta mukaillen:
>DiEMin politiikkapapereita valmistellaan nopealla vauhdilla (https://diem25.org/progressive-agenda-for-europe/). Ensimmäinen vaihe on ideoiden kerääminen talous-, avoimuus- ja pakolaispolitiikasta, mikä pitäisi saada tehtyä jo marras-joulukuussa.

>Kannattaisiko Suomen DiEMiläisten järjestää sarja julkisia keskustelutilaisuuksia esim. talouspolitiikasta? Tavoitteena on luoda tila julkiselle harkinnalle keskustelun ja taloutta koskevan tiedon levittämisen avulla (ts. tila asialliselle deliberaatiolle, https://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_democracy) ja samalla houkutella DiEMiin uusia jäseniä.

Eli äänestetään siitä, että halutaanko järjestetää kyseinen tapahtuma.

Kommentoida voi myös:
* keskustelun aiheita
* ehdottaa asiantuntijoita
* useampia kokouksia/yksi kokous Helsingissä, johon tarjottaisiin osallistumismahdollisuus ulkopaikkakuntalaisille esim internetin välityksellä.

Laitan äänestysdediksen nyt aluksi sunnuntaiksi 6.11 klo 23:59, jos halutaan jatkaa pidemmälle, tai ääniä ei tule tarpeeksi niin jatketaan pidemmälle.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 4 VS DU LS RA
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 33 JK TV T TB MS DU KP KN TR ST JJO IM MM AM ES MN HL PF HP ML

4 of 37 people have participated (10%)

VS

Ville Saarinen
Agree
Thu 3 Nov 2016 11:30AM

Kannatan, näistä keskusteleminen ja yhteisen näkemyksen rakentaminen on arvokasta :)

RA

Risto Ala-Kaila
Agree
Sat 5 Nov 2016 1:39PM

Kannatan lämpimästi!

Load More