Loomio

Vad kan vi göra för att demokratisera vårt samhälle?

DL Digidem Lab Public Seen by 297

Öppet för tankar och diskussion

DL

Poll Created Sat 3 Mar 2018 9:31AM

Jag känner mig delaktig i de beslut om tas i min stad Closed Tue 6 Mar 2018 9:02AM

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 0  

0 of 0 people have participated (0%)