Loomio
Sun 19 Oct 2014 6:08PM

Reunió 20 Octubre

R rafael Public Seen by 45

Bones companys!
Aquest dilluns tenim reunió de comunicació. A les 18:30 al bar Dina del Carrer Sabadell.
Obro la discussió per a que fiqueu els punts de l'ordre del día que considereu rellevant tractar.

Gràcies!

R

rafael Sun 19 Oct 2014 6:17PM

  1. Aprovació de l'acta anterior.

  2. S'hauria de modificar o complertar la divisió de tarees:

Actualment era :
Correu de Comunicació: ( recepció y circulació de correus )
Roberto / Carlos.

Diseny cartelería : Roberto

Redacció / Contactes Prensa: Carlos /Jordi Siré

Twitter: Rafa
Facebook: Rafa
Redes estatal: Rafa

Documentació de prensa ( arxiu a disposició del Cercle per
temes) Roberto y Sergi.

Diari ( proposta Gabriel ).

  1. Van quedar varis punts per tractar a l’ultima reunió, la proposta del nostre company Fernando de M. A. sobre el tema de la moció de tots els grups de l’ajuntament sobre els immobles desocupats pels bancs i empreses, i la negació de l’ajuntament a crear una comissió de seguiment del cas Innova.