Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:24PM

Actueel: Uitkeringsfraude

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 373

Uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude is uiteraard onwenselijk. Maar als we gaan inzetten op het stopzetten van uitkeringen bij fraude betekent dat ook dat we meer gaan controleren. Mensen die in een uitkeringssituatie zitten worden nu al gecriminaliseerd, terwijl het bij fraude procentueel om een klein percentage gaat dat misbruik maakt van het systeem. De kosten van controle, zowel financieel als emotioneel, wegen niet op tegen de gelden die we op die manier zouden kunnen "besparen".

Toevoegen: Reactie Sebastiaan

S

Sebastiaan Wed 20 Dec 2017 12:33PM

Ik denk dat het wenselijk is om de wijze waarop controle uitgevoerd wordt tegen het licht te houden. Niet méér controleren, maar beter controleren en gebruik maken van die beschikbare middelen die daar kansen voor bieden. Misbruik moet bestraft kunnen worden, maar niet ten koste gaan van de uitkeringsgerechtigden die geen fraude plegen.
Frauderen met gemeenschapsgeld (want dat is een uitkering) moet als economisch delict bestraft kunnen worden indien blijkt dat er structureel tegen beter weten in misbruik gemaakt wordt.
Zorg er voor dat frauderen niet aantrekkelijk is en bijdragen aan de maatschappij wel, bijvoorbeeld door 'bijverdiencredits' te verstrekken voor vrijwilligerswerk: voor elke X uur vrijwilligerswerk per week mag je een bedrag Y per maand bijverdienen naast je uitkering.

G

Ger Sun 31 Dec 2017 4:14PM

helemaal eens met Sebastiaan

S

Sjoerd Sun 4 Feb 2018 12:17PM

De beste oplossing voor uitkeringsfraude is het basisinkomen.